Registrace

Registrace do informačního systému Jaderné elektrárny Dukovany. Prostřednictvím mailu/sms vás budeme informovat o věcech, které mají vliv na okolí. Půjde například o zkoušky sirén a další zkoušky technologie, které jsou spojené se zvukovými dopady, případně o jiné důležité události. Registrace telefonních čísel pro zasílání SMS je určena pro obyvatele Zóny havarijního plánování (5km a 20km okolí elektrárny). V případě, že se trvale zdržujete mimo zónu havarijního plánování, využijte přednostně e-mailovou notifikace. Zrušit registraci můžete kdykoliv prostřednictvím webové stránky www.aktivnizona.cz.

Osobní údaje
Adresa
Lokalita
Typ odběru

Vámi zadané osobní údaje bude jako správce zpracovávat společnost ČEZ, a. s., sídlem Duhová 1444/2, 140 53  Praha 4, IČO 45274649, pro nabídku produktu nebo služby a přípravu smlouvy. Podrobnosti jsou uvedeny v Informaci o zpracování osobních údajů.