Z elektrárny

Zátěžové testy skončily, další kroky budou následovat

23. 05. 2012

V Bruselu oficiálně skončila základní etapa zátěžových testů evropských jaderných elektráren (takzvaných stress-testů). Následovat bude Akční plán, který zahrnuje konkrétní opatření k dalšímu zvýšení úrovně jaderné bezpečnosti.

„Stress-testy se staly vzorem pro celý svět. Jako kampaň jsou ukončeny. Teď ale nastupuje tvrdá denní práce. Všechna zjištění musí být promítnuta do konkrétních opatření, která dál zvýší bezpečnost evropských jaderných zařízení,“ říká doslova Andrej Stritar, předseda vysoké skupiny EU pro jadernou bezpečnost (ENSREG).

Proti znění závěrečné zprávy (http://www.ensreg.eu/documents) protestovaly v Bruselu nevládní ekologické organizace. Jejich provedení i obsah kritizoval například Jan Haverkamp z hnutí Greenpeace: „Jestli měly vrátit důvěru veřejnosti v jadernou energetiku, jak na začátku procesu zmiňovali odborníci i politici, pak selhaly. Nesplnily svůj účel. Poprvé byl proces o něco otevřenější, výsledek tomu ale neodpovídá.“ Hodnocení, do kterého se zapojili připomínkami, dotazy i účastí na jednáních, považují aktivisté za netransparentní. Tato tvrzení však odmítli mimo jiné i přítomní čeští starostové. Podle Jaroslava Hlaváče z Protivína, Miroslava Křišťála z Dukovan i Vladimíra Měrky z Náměště nad Oslavou mají představitelé samosprávy dostatek podrobných informací o provozu elektráren i o probíhajících zátěžových testech. „Informace z elektrárny proudí téměř nepřetržitě, máme k dispozici i odborníky, kteří jsou schopni je vysvětlit jak nám, tak přímo občanům,“ říká Miroslav Křišťál, jehož prohlášení se objevilo ve shrnutí celého evropského setkání.

Připravují se konkrétní opatření

Téměř osmisetstránkový shrnující materiál, který bude mít Evropská komise v průběhu několika dní k dispozici, nyní rozpracují národní dozory a provozovatelé elektráren do Akčního plánu. Ten by měl obsahovat konkrétní opatření na vylepšení stávajících zařízení. Nejčastěji počítají provozovatelé jaderných zařízení v celé Evropě s doplněním mobilních zdrojů chlazení a napájení. Většina také dopracovává některé z havarijních plánů a postupů, případně zodolňuje zařízení významná pro jadernou bezpečnost vůči extrémním přírodním vlivům.

Časový plán opatření se musí dodržet

Odborníci se na lokalitě zaměří také na rozpracování vybraných havarijních plánů a postupů a možnosti komunikace pro kdy by byl přírodní pohromou postižen celý region.Časový plán opatření je, podle evropských představitelů, bezpodmínečně nutné dodržet. S prvními kontrolami mohou elektrárny počítat už v příštím roce. Vybraná zařízení se jich ale mohou dočkat ještě dříve. Podle eurokomisaře Günthera Oettingera vyžaduje část německé a rakouské veřejnosti další mise odborníků na vybraných elektrárnách. Avizované jsou návštěvy jaderné elektrárny Temelín, Fesssenheim a Cattenom.