Studenti

Západomoravská vysoká škola Třebíč nabídne i energetiku

26. 08. 2013

Akreditační komise dala v červnu zelenou novému oboru Udržitelný rozvoj regionu a krajiny na Západomoravské vysoké škole v Třebíči. Energetiku bude vyučovat Miroslav Tesák, bývalý pracovník elektrárny Dukovany v oblasti kontroly a řízení jakosti, dnes mezinárodně uznávaný auditor.

O novém oboru jsme hovořili s rektorem Západomoravské vysoké školy Markem Matějkem.

Můžete konkrétněji přiblížit nový obor, co bude jeho obsahem?

Rád. Vztah krajina-člověk  je alfou a omegou celé naší existence. A to nejen v kontextu života ve městech či na venkově, ale i ve vztahu k zemědělství, průmyslu, dopravě, odpadovému hospodářství, ochraně vody, půdy a ovzduší, získávání energií atd. Během tří let denního studia absolventi získají nejen široký teoretický přehled, ale i praktické zkušenosti. Specifikem studia je to, že na povinné předměty všeobecného teoretického základu a oborové předměty naváže odborná praxe a volba jednoho ze tří specializačních modulů: ochrana životního prostředí, monitoring regionálních struktur a procesů,  techniky a technologie odpadového hospodářství. Podařilo se nám zajistit tým renomovaných pedagogů, mezi nimiž nechybí ani lidé z praxe – konkrétně třeba u energetiky je to Ing. Miroslav Tesák, bývalý pracovník elektrárny Dukovany v oblasti kontroly a řízení jakosti a jeden z prvních zaměstnanců elektrárny vůbec, dnes mezinárodně uznávaný auditor.

Zmínil jste odbornou praxi, přičemž nedostatek praktické přípravy firmy často čerstvým absolventům vysokých škol a univerzit vytýkají…

Ano, ale je to složitější. Během studia absolvent získává hlavně teoretický odborný fundament. V ideálním případě by měl svým zájmům přizpůsobit i zmíněný specializační modul, téma bakalářské práce a také odbornou praxi. Praxe pro nás není nevyhnutelnou formalitou, ale klíčovým předpokladem pro uplatnění absolventů. Podařilo se nám získat místa pro praxi u několika významných partnerských firem, za všechny uvedu jen TTS Ekobioenergo (energetika), Chaloupky o. p. s. Kněžice (ochrana životního prostředí) či ZERA o. s. Náměšť nad Oslavou (zemědělství, ekologie). S nimi budeme diskutovat jejich postřehy a návrhy na modifikaci teoretické přípravy v tom smyslu, aby došlo k přirozenému propojení teorie a praxe.

Udržitelný rozvoj – to je dnes často skloňované sousloví. Jak ho chápete vy?

Každá generace má zodpovědnost za to, jak ovlivňuje své okolí. Selský rozum velí, že nelze kácet, aniž bychom vysazovali, nebo abychom si podřízli větev, na které sedíme. Bohužel, co člověk, to individualita a lidstvo se po celou dobu své historie proti zdravému rozumu prohřešuje. Naši absolventi by měli umět řešit problémy s ohledem na ochranu přírody a krajiny, principy dlouhodobé udržitelnosti aplikovat do oblastí rozvoje venkova, spotřeby a výroby, využití odpadů, ekosystémů v zemědělství, pozemkových úprav, dopravy a také energetiky. Ta se v různé míře promítá do většiny předmětů, nejvíce pak asi do oblasti odpadového hospodářství a zemědělství. Samostatné „energetické předměty“ se zaměřují na energetický audit, ekologickou stopu a na energetická specifika jednotlivých regionů.