(Ne)známé

Žáci budou soutěžit ve čtení

29. 01. 2020

Čtenářská gramotnost je klíčová pro učení se na základních školách a další studium. Zdatní čtenáři totiž prokazují daleko lepší studijní výsledky než ti, kteří se čtení nevěnují.

Na první pohled se může zdát, že čtení je věc velmi snadná, ale opak je pravdou. Vyžaduje od čtenáře aktivitu, a tou je myšlení. Navíc se čtení neobejde bez trpělivosti. K porozumění textu dochází pouze tehdy, když se čtenář soustředí. Proto je zapotřebí těmto činnostem děti naučit a vést je ke čtení. „V knihách je moudrost, poučení a také odpovědi na mnohé naše otázky. Knihu nenahradí žádné video ani Youtube,“ míní starosta Moravského Krumlova. V projektu MAP II, které město realizuje, proto dochází k podpoře čtenářské gramotnosti na školách. Jednou ze zajímavých aktivit je soutěž ve čtení a práci s textem mezi žáky základních škol na prvním stupni. Soutěž nazvaná Na křídlech knihy pořádá Základní škola Suchohrdly u Miroslavi ve středu 5. února. Soutěže se zúčastní rovněž žáci ze základních škol v Jiřicích u Miroslavi, Vedrovic a Bohutic. Úkolem soutěžících je vybrat si knihu, kterou představí porotě, a především soutěžní úryvek. Porota bude hodnotit četbu, její srozumitelnost a rychlost, také dramatizaci - tedy práci s hlasem, a body bude přičítat také za výběr textu.

Eva Fruhwirtová