Studenti

Vysoké učení technické hostilo zástupce partnerských škol Skupiny ČEZ

25. 10. 2013

V úterý 22. října se uskutečnilo tradiční setkání zástupců partnerských středních škol Skupiny ČEZ. Tentokrát na půdě Vysokého učení technického v Brně.

Ředitelé a vybraní učitelé se sešli v novém komplexu Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií. Setkání začalo krátkým přivítáním Ing. Františka Řezáče, vedoucího oddělení provozních režimů elektrárny Dukovany. Následovala prezentace doc. Jiřího Háze, Ph.D., proděkana pro vnější vztahy a zahraniční styky FEKT, a Ing. Ondřeje Vítka, Ph.D. vedoucího Ústavu výkonové elektrotechniky a elektroniky. Ti představili školu a fakultu a seznámili přítomné s nejnovějšími projekty.

Poté dostal slovo Ing. Martin Uhlíř, manažer útvaru EDU5, který si pro zástupce připravil aktuální a velmi zajímavou přednášku o výstavbě nových jaderných zdrojů. Po přednášce následovala diskuze. Nejvíce dotazů vznesla RNDr. Ludmila Nezhybová. „Zajímaly mě zejména informace týkající se nového bloku Dukovan a případného dopadu na okolní přírodu“, řekla učitelka z Gymnázia tř. Kpt. Jaroše v Brně.

Zástupci partnerských škol také dostali možnost prohlédnout si nově otevřený Vědeckotechnický park profesora Lista. Ten byl fakultou slavnostně otevřen minulý měsíc. „Jde o moderní objekt zaměřený na podporu firem a výzkumných subjektů působících především v oblastech obnovitelných zdrojů energie, silnoproudé elektrotechniky a elektroenergetiky“, říká Ing. Rostislav Huzlík, technický manažer Centra výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie. Ten učitele a zástupce škol provedl spolu se svým kolegou Ing. Michalem Krbalou laboratořemi a doplnil zajímavými informacemi.

Setkání pak bylo zakončeno zhodnocením dosavadní spolupráce a také předáním nových informací na započatý školní rok. „Novinkou je soutěž pro žáky základních a středních škol – Vím proč! Ti mohou natáčet fyzikální pokusy a umisťovat je na web www.vimproc.cz. Zde pak může veřejnost pro jednotlivé příspěvky hlasovat.  Soutěž by měla žákům ukázat, že fyzika nejsou jen složité vzorečky, ale že může být i zábavná“, říká Petra Lázničková, koordinátorka celého setkání.

Skupina ČEZ dlouhodobě spolupracuje s vybranými středními školami a buduje si tak síť partnerských škol. Účelem je zejména navázání úzké spolupráce se studenty technických oborů a zvýšení atraktivity předmětů souvisejících s oblastí energetiky. Mezi partnerské školy patří nejen střední školy s technickým zaměřením ale také vybraná gymnázia a fakulty technických vysokých škol.