02. 10. 2013

Vysoké učení technické v Brně dokončilo vybudování dalších nových prostor určených výzkumu a vývoji.

Vědecko-technický park profesora Lista budou využívat také vědci z regionálního Centra výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE) Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně.Významným přínosem pro práci vědců z centra CVVOZE jsou pak především dvě strategické laboratoře, a to Laboratoř spínacích přístrojů a Laboratoř velmi vysokého napětí. Experti v nich budou zkoumat a testovat odolnost spínacích zařízení, jako jsou například jističe, proti elektrickým proudům odpovídajícím úderu blesku. Tyto laboratoře jsou některými parametry a možnostmi unikátní nejen v rámci České republice, ale i v okolních zemích. Příkladem jsou například zkratové testy spínacích zařízení pro fotovoltaické elektrárny při stejnosměrném proudu až do 50 kiloampérů.

 „Očekávám, že nové laboratoře velmi významně přispějí k prohloubení spolupráce fakulty s aplikační sférou a ke zrychlení transferu nových technologií do průmyslové praxe. Chceme navázat na dlouhodobou a osvědčenou spolupráci s inovativními podniky, jejichž výrobní sortiment zahrnuje oblasti výzkumu a vývoje centra CVVOZE. Stávající zájem „kapitánů“ průmyslu a velmi kladné ohlasy tuzemských i zahraničních vědeckých odborníků naznačují, že jsme vykročili správným směrem,“ uvedl ředitel centra prof. Vladimír Aubrecht.

V laboratořích budou testovat elektrická zařízení

Laboratoř spínacích přístrojů funguje jako zkratová zkušebna, v níž se pomocí vhodných zdrojů elektrického proudu testují elektrická zařízení a přístroje na průchod velmi vysokými proudy. Takto lze testovat například jističe a další spínací přístroje. Laboratoř disponuje několika zkušebními zdroji proudu, z nichž nejvýkonnější je speciální generátor. Toto padesátitunové zařízení, které však bylo nutné umístit na odpružený betonový blok o stejné hmotnosti s přesností na 0,01 mm, dokáže krátkodobě vygenerovat střídavý elektrický proud až 150 kiloampérů. Tyto největší proudy při zkratových zkouškách odpovídají proudu právě při úderu blesku. Teplota plazmatu elektrického oblouku, který při zkratu vznikne, dosahuje až 30 000 °C. Při zkratové zkoušce se může uvolnit energie až do ekvivalentu 3 kg TNT, což je množství, které by dokázalo zničit menší rodinný domek. 

Jedna z největších speciálně stíněných hal u nás

Druhá laboratoř, jejíž součástí je jedna z největších speciálně stíněných hal v tuzemsku, slouží k testování zařízení na odolnost proti velmi vysokému napětí. Vědci centra CVVOZE budou testovat například zařízení pro rozvodnou síť, zda vydrží úder blesku. Speciální rázový generátor napětí totiž dokáže generovat napěťové vlny až do velikosti 1 megavoltu, což odpovídá výboji blesku. Další výzkumnou oblastí bude například studium vlivů obnovitelných zdrojů elektrické energie na elektrizační soustavu. Díky špičkovému vybavení laboratoře bude možné simulovat napěťové zkoušky i při různých klimatických podmínkách, jako je déšť, mlha apod.