24. 07. 2013

I když se právě nacházíme v polovině letních prázdnin, můžeme se i v tomto období mnoha věcem přiučit. Například fyzikálním a matematickým jevům. A to zábavnou formou. Stačí navštívit Techmanii v Plzni, která se řídí filozofií Jana Amose Komenského. Ten podporoval výuku formou „škola hrou“.

Techmania Science Center je interaktivní instituce, která se nachází v Plzni. Jejím cílem je nejen povzbudit zájem veřejnosti o vědu a techniku, ale i inspirovat děti a mládež ke spojení jejich profesní kariéry s přírodovědnými a technickými obory. Pro upřesnění slovní spojení „Science Center“ znamená, že se jedná o instituci, která se zabývá neformálním vzděláváním. Především se jedná o poznání ve formě zábavy. Právě proto  se mohou návštěvníci Techmanie po objektu volně pohybovat a manipulovat s interaktivními exponáty, díky čemuž zažívají na vlastní kůži, co dané fyzikální jevy dokáží. Učení a poznávání je zde postaveno na vlastním prožitku, aby bylo pro návštěvníky lépe zapamatovatelné.

Na celém projektu se podílí i Skupina ČEZ ve formě sponzoringu, protože považuje tuto činnost za velmi prospěšnou. Důkazem toho je i fakt, že je také tradičním partnerem české vědy a školství. Má mimo jiné svůj vlastní vzdělávací program Svět energie, při kterém funguje i klub nejen pro učitele fyziky.