(Ne)známé

Včelařské muzeum v Rosicích

07. 06. 2013

Není mnoho muzeí, která vystavují své exponáty i v přírodě. Budeme-li ale mluvit o včelách a včelařství, jistě mi dáte za pravdu, že příroda k tomuto muzeu bezesporu patří.

Na okraji města Rosic ve Zbýšovské ulici se nachází jedinečné zařízení Včelařské středisko, které je zasazeno do krásné přírody, zde se nachází i včelařské muzeum.„Historie střediska sahá až do roku 1934, kdy zde byla zřízena chovatelská stanice na odchov včelích matek, kterou založil František Posádka, dlouholetý předseda včelařského spolku. V letech 1972 -1975 byla v akci „Z“ za působení rosického občana Jana Komárka postavena budova, ve které bylo zřízeno i včelařské muzeum a v okolí budovy menší přírodní skanzen starších úlů“, začal své vypravování Ing. Josef Janoušek, učitel včelařství, který v muzeu provází od roku 1994. S celoživotním koníčkem a včelařskou profesí byl Ing. Janoušek spjatý 38 let, pracoval ve Výzkumném ústavu včelařském ve stanici na Kývalce, kde se věnoval šlechtění včel společně se svou manželkou. Dnes už jako senioři pracují společně ve volných chvílích zde ve Včelařském středisku.

Při svém vyprávění vzpomněl pan Janoušek i své předchůdce, přítele Jana Ulbrycha,Ing. Miloslava Sedláčka, Ing. Jiřího Vaňka, dr. Oldřicha Veverku a Aloise Švihálka, kteří ve středisku též několik let pracovali.Většina exponátů do muzea byla získána v době, kdy zde působil Jan Komárek, získávány byly postupně jako dary od včelařů z celé České republiky. Některé z nich jsou zapůjčeny z Národního zemědělského muzea v Kačině u Kutné Hory.

Mezi exponáty můžeme zhlédnout nejstarší úly kláty z roku 1793, slaměné úly košnice, ve kterých se včelařilo na nerozběrném díle. Svůj obdiv si určitě zaslouží řezbářsky zhotovené figurální úly, jako například úl představující mnicha, sv. Ambrože-patrona včelařů a úl českého světce sv. Jana Nepomuckého. Neméně zajímavý je Janišův úl, Moravský stojan, úl Gerstung a další dříve používané úly. Ke včelařství nepatří jen úly, ale i formy na výrobu voskových mezistěn a slaměných uteplivek, ty si zde můžete také prohlédnout. „V minulosti včelaři velmi ocenili medomet vynalezený Františkem Hruškou, ve kterém se získává med odstředivou silou z medných plástů. Tento originální model, který předvedl světový vynálezce v roce 1865 na sjezdu včelařů v Brně, je dalším z exponátů rosického muzea,“ představil další exponát průvodce pan Janoušek.

Ve vitrínách si můžete prohlédnout text „Dekret Marie Terezie k podpoře včelařství v Čechách a na Moravě“ a další písemnosti, které se vztahují k historii střediska. V muzeu máte také možnost dozvědět se, kdo ze známých osobností byl včelařem nebo kdo je včelaři uznávanou osobností.  Zde je právě připomínán zakladatel včelařských spolků MUDr. František Živanský, kterého moravští včelaři považují za otce moravského včelařství. Na jeho počest byla umístěna na hlavní budově střediska jeho busta.

V přírodním skanzenu muzea jsou úly kláty a starší typy používaných úlů u nás. V budově se nachází přednáškový sál a součástí budovy je i knihovna s včelařskou literaturou.

Muzeum nemá pravidelný provozní režim. Přijímá větší skupiny nebo zájezdy. Zájemci o prohlídku se mohou se správcem domluvit na termínu návštěvy na telefonním čísle 777 576 687.

Alena Hostašová

Fotogalerie