Z elektrárny

V Hrotovicích proběhl seminář Občanské bezpečnostní komise

09. 05. 2012

Ve čtvrtek 19. dubna se v sále hotelu v Hrotovicích sešlo na sto zájemců o nové informace a vývoj pofukušimské situace, konkrétně o tom, jak probíhají zátěžové testy jaderných elektráren v naší republice a jaké jsou jejich předběžné výsledky.

Zátěžové testy jaderných elektráren se staly společným tématem předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dany Drábové, zástupců České nukleární společnosti (ČNS) a Občanské bezpečnostní komise při JE Dukovany. „I když je Japonsko na druhém konci světa, rozhýbaly události po vlně tsunami celou jadernou komunitu. Zadání zátěžových testů z května 2011 bylo naplněno národní zprávou předanou do Bruselu.  Koncem března letošního roku hodnotila mezinárodní skupina expertů soulad národní zprávy se skutečností. Toto vyhodnocení bude zveřejněno v nejbližších dnech, ale podle předběžných výsledků si v něm naše elektrárny nestojí vůbec špatně,“řekl na úvod semináře Bořivoj Župa, předseda Občanské bezpečnostní komise.

Naše elektrárny jsou bezpečné

Po dalších úvodních informacích, které zástupcům obcí z regionu dukovanské elektrárny a hostům pořádajících společností přednesli představitelé ČNS, Mladé generace CYG a WIN (Ženy v jádře), ovládla sál první žena české jaderné energetiky, Dana Drábová. I v Hrotovicích dokázala, co je o ní už známé, a svým přednesem a zaujetím pro přednášenou tematiku, ztišila na více než hodinu celý sál. Podle předběžných výsledků zátěžových testů nebyl na žádné z našich jaderných elektráren nalezen stav, který je nutné bez prodlení řešit. Testy potvrdily vysokou odolnost proti extrémním vnějším vlivům, ale současně identifikovaly možnosti dalšího zlepšení bezpečnosti, a to jak organizačního, tak i technického rázu. „Zátěžové testy jsou jen začátkem dlouhé cesty a potenciálním příspěvkem ke standardnímu a zavedenému systému hodnocení a zlepšování úrovně jaderné bezpečnosti. Nebude-li však veřejnost jaderným elektrárnám důvěřovat a akceptovat je, dlouhodobě nepřežijí, i kdyby technicky byly naprosto bezchybné a ekonomicky snášely zlatá vejce,“ dodala Drábová závěrem.

Všechny příspěvky jsou na webu

O tom, jak byla a je havárie ve Fukušimi a následné období vnímáno samotnými Japonci, velmi poutavě vyprávěl na základě osobních zkušeností a vazby na tuto zemi Václav Dostál z ČVUT. Změny v přístupu k jaderné energetice, které fukušimská havárie vyvolala v Evropě, jsou známé, světové velmoci jako USA, Čína, Indie nebo Jižní Korea však podle Dostála zásadní změny neplánují.

Všechny tyto příspěvky, včetně dalších neméně zajímavých jsou k dispozici na webových stránkách Jarního semináře ČNS, CYG, WIN a OBK na adrese http://www.csvts.cz/spolecnosti/cns/jarniseminar/ a na stránkách Občanské bezpečnostní komise: http://www.obkjedu.cz/

Fotogalerie