Z elektrárny

V Dukovanech proběhne mimořádná zkouška sirén. Slyšet bude i v obcích v okolí elektrárny.

04. 04. 2022

Mimořádná zkouška areálových sirén Jaderné elektrárny Dukovany proběhne ve středu 6. října.  

Kolísavý tón v délce 140 sekund bude znít v areálu elektrárny přesně ve 12.00 hod. a ve 12:15 hod. Akustické signály mohou být slyšitelné i v okolí elektrárny, obyvatelé ale na ně nemusí nijak reagovat.

Testování sirén vnitřního systému varování musí energetici v Jaderné elektrárně Dukovany provádět současně s pravidelnými celostátní zkouškami sirén varovného sytému v České republice, které se obvykle provádí každou první středu v měsíci. Elektrárna musí navíc v půlročních intervalech tyto sirény otestovat kolísavým tónem v délce 140 sekund i při samostatné zkoušce, která proběhne právě tuto středu.  

Areálové sirény jsou zvukově výrazné a osoby projíždějící v blízkosti elektrárny nebo i v okolních obcích tak mohou tyto zvukové signály zaznamenat. Proto energetici o těchto zkouškách předem informují obecní úřady i obyvatele regionu.

"Ve dvacetikilometrovém okolí elektrárny, v tzv. zóně havarijního plánování, provozuje elektrárna 238 sirén, které jsou centrálně spouštěny z krajských operačních a informačních středisek Hasičského záchranného sboru České republiky nebo v případě potřeby přímo z elektrárny," upřesnil tiskový mluvčí elektrárny Dukovany Jiří Bezděk. Energetici postupně nahrazují původní rotační sirény za nové, které umožňují spouštění nejen zvukového signálu, ale také sdělení důležitých informací.

Fotogalerie