(Ne)známé

Úspěšný rok projektu zaměřeného na rozvoj vzdělávání

20. 08. 2019

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání regionu moravskokrumlovsko II, který je zaměřený na zkvalitnění vzdělávání v pěti klíčových oblastech, má za sebou úspěšný rok.

Důraz je kladen na spolupráci mezi školami, obcemi, ale i dalšími institucemi jako je například knihovna, domovy pro seniory a další. Cílem je podpořit vzdělávání žáků ve stanovených prioritách. První prioritou je zvýšení kvality předškolního vzdělávání, druhou prioritou je podpora čtenářské a matematické gramotnosti s cílem rozvinout potenciál každého žáka. Podpora rovných příležitostí a inkluzivního vzdělání je priorita číslo tři, čtvrtou prioritou je rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání a poslední pátou vysledovanou prioritou je rozvoj infrastruktury jednotlivých škol. 

Konkrétní aktivity projektu
Podpora čtenářské gramotnosti: Školy připravují projektové dny zaměřené na spolupráci s knihovnami a rodiči. V některých školách vzájemně čtou rodiče s dětmi, jinde chodí děti číst do pečovatelských domů. Oblíbené jsou besedy se spisovateli a také akce Noc s Andersenem, kdy děti přespávají v knihovně či ve škole.

Podpora matematické gramotnosti: Z velkého množství aktivit pro žáky a učitele je to například matematicko-logická soutěž Lískulka, kterou pro školy v regionu pořádá ZŠ Vedrovice. Do Bohutic jezdí školy na tzv. únikovou hru, která je zaměřená na řešení matematických úkolů.

Podpora polytechnického vzdělávání: V rámci projektu získávají učitelé zkušenosti na specializovaných seminářích. Prakticky pak s dětmi vyrábějí na školách tematické předměty. Cílem je naučit je pracovat s nářadím a nástroji. Oblíbené jsou návštěvy a exkurze do dílen v Polánce, které provozuje SŠ Dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov. Děti se zde například seznamují s kováním koní, s prací kovářů, automechaniků, mají možnost si prohlédnout roboty a různé další přístroje. Pod dohledem mistrů a učňů si společně vyrábějí výrobky na památku. Mezi těmito aktivitami jsou také zahradnické workshopy pro děti i rodiče. Účastníci se učí poznávat květiny a také se o ně starat.

Program Předškolák: Jako téměř jediní v České republice se zaměřujeme na podporu přechodu dětí z mateřské školy na základní. Děti se v předstihu seznamují s prostředím své budoucí školy, společně s rodiči se účastní Mozkoherny, kde se trénují mozek pomocí mozkohraček, nebo také v dílničkách pečou perníčky a vyrábějí sezónní dekorace.

Semináře a inspirace
V červnu se uskutečnilo setkání místních lídrů v Agrodružstvu Miroslav. Účastníci si vzájemně vyměnili zkušenosti a inspirovali se navzájem. Součástí programu byla prohlídka zemědělského podniku, což je také pro školy jedna z možností, kam vzít žáky na exkurzi.
Učitelé se dále účastní odborných seminářů na vybraná témata.  Příspěvek z projektu putuje také na učebnice, které si zapojené škola vyberou.