14. 12. 2012

Během následujících osmnácti měsíců se budou připravovat operátoři pro provoz nových reaktorových bloků Vogtle-3 a Vogtle-4. Jedná se o první bloky typu Westinghouse AP 1000 (1 100 MW), které se budou v USA stavět po dlouhé době.

Tento typ reaktoru dostal povolení od jaderného dozoru v prosinci 2011. S přibližujícím se termínem oficiálního zahájení jeho výstavby začala Georgia Power připravovat přibližně stovku nových operátorů. Trenažéry reaktoru AP 1000 pro ně budou v provozu šestnáct hodin denně. Připravení operátoři pak budou potřeba již v období neaktivních operací při výstavbě a při prvním zavážením paliva do reaktoru.

Nové jaderné bloky by podle plánů mohly být uvedeny do provozu v letech 2016 a 2017.