(Ne)známé

Unikátní dřevěný most v parku zámku Jaroměřice nad Rokytnou

10. 09. 2013

V zámeckém parku laděnému ve francouzském stylu vede přes Rokytnou 16 metrů dlouhý dřevěný most, který je sestaven ze čtyř čtyřmetrových polí, která jsou podepřena na třech podpěrách.

Pozornost většiny návštěvníků Jaroměřic nad Rokytnou se upírá  k velkolepému zámeckému komplexu, který je vyvrcholením stavební činnosti v letech  1700-1737 za Jana Adama z Questenbergu. Za jeho působení vznikl i rozsáhlý park, kterým protéká říčka, v případě přívalových dešťů řeka, Rokytná. V zámeckém parku laděnému ve francouzském stylu vede přes Rokytnou 16 metrů dlouhý dřevěný most, který je sestaven ze čtyř čtyřmetrových polí, která jsou podepřena na třech podpěrách. Unikátnost dřevěného mostu spočívá v tom, že jeho mostovka je zvlněná, jak je patrné ze snímku, což nemá v České republice obdoby.

Jak k tomu došlo mi osvětlil kastelán zámku pan Radim Petr. „Most na snímku byl zbudován v roce 1982 ojedinělou technikou. Tým specialistů pomocí dřevěných palic zatloukl piloty krajních „bárek“. Střední pilot stojí údajně na starších pilotech. Po dokončení odzkoušeli své dílo přejezdem Avie, čímž krajní piloty zatlačili do dna a tím dosáhli definitivního tvaru. Prapůvodní most stával kdysi dále po proudu asi na úrovni hlavní osy parku, jak je vidět na mapě pozemkového katastru, kterou lze najít i na webových stránkách.

Bylo-li tomu tak, pak musely vést v zámeckém parku přes Rokytnou v minulosti mosty dva. Kromě zmíněného prapůvodního i most, který byl nahrazen mostem současným.

Dodejme, že v Jaroměřicích nad Rokytnou je níže po toku ještě další silniční most, který je zajímavý tím, že byl oceněn jako stavba roku 2007.

Text i foto:  Rostislav Novák