Z regionu

Údolím divoké i romantické řeky Oslavy

28. 03. 2012

Mezi Náměští nad Oslavou a mlýnem Skřipina je nejkrásnější část řeky Oslavy. Vydejte se s námi do údolí divoké i romantické Oslavy.

Nejkrásnější část toku řeky Oslavy tvoří údolí v úseku Náměšť nad Oslavou (Velkopolský dvůr) – mlýn Skřipina (pod Mohelnem, směrem na Březník). Řeka zde protéká skalnatým kaňonovitým údolím, kde se několikrát stáčí v prudkých meandrech. V jejím balvanitém korytu lze spatřit nádherné peřejnaté úseky. Budete-li tímto úsekem procházet v průběhu podzimních měsíců, budete svědky neuvěřitelné hry barev a zvuků, jež vytváří sluncem zalitý bujarý lesní porost a uprostřed něj protékající divoká řeka.

Začínáme u Velkopolského dvora

Naše putování začneme na lesní cestě u železničního přejezdu u Velkopolského dvora (2 km za obcí Březník ve směru na Náměšť). Po lesní cestě, která se po 200 metrech napojí na červenou turistickou značku, začínáme sestupovat do údolí Divoké Oslavy. První rozcestník se nachází před rekreačním zařízením U Vlasáka. Můžeme si zde přečíst důležitou informaci, že cesta, na kterou se chystáme vyrazit je určena pouze pro zdatné turisty a je při zvýšeném stavu vody, příp. sněhové pokrývce či námraze neschůdná. Projdeme kolem zmíněného areálu rekreačního zařízení a pokračujeme romantickým údolím meandrující Oslavy. Cesta je úzká a kamenitá, ale odměnou za trochu námahy, je na dosah plynoucí řeka, která nás doprovází.

Řetězy ve skále

Dostáváme se až k peřejnatému úseku s názvem Bílý kůň, který tolik milují především vodáci. Zdoláme dva krátké výstupy, při nichž nám pomohou řetězy ukotvené ve skále, a přicházíme se do malebné zátoky. Najdeme zde trampské tábořiště a také nejnáročnější vodácké místo na řece, tzv. Pět prstů, což je pět velkých kamenů pravidelně rozložených po celé šířce řeky.

Pohled na Oslavu z výšky - Lamberk

Pokračujeme dál údolím po kamenitých pěšinách. Přibližně po 1 km se cesta začíná stáčet a prudce stoupat směrem k Sedleckému hradu. Opouštíme údolí řeky a dostáváme se na cestu vedoucí téměř po horizontu. Na Oslavu se nyní díváme z prudkých srázů a na mnoha místech se nám otevírají nádherné pohledy na kaňonovité údolí a barevné lesní porosty. Po úzkých, ale již lépe schůdných pěšinách přicházíme až k rozcestí nad zříceninou hradu Lamberk, k němuž vede 300 metrů dlouhá odbočka. Hrad Lamberk je oblíbeným tábořištěm trampů a nám se z něj naskytne neopakovatelný pohled do hlubokého údolí na jeden z nejkrásnějších meandrů Oslavy.

Podél rekreačních chat až ke Skřipině

Po návratu na rozcestí pokračujeme dále po červené až k rozcestí Pod pastýřkou a odtud dále klesáme zpátky do údolí řeky. Podél širokého a již mnohem méně kamenitého koryta řeky pokračujeme mezi rekreačními chatkami až ke mlýnu Skřipina, kde naše putování zakončíme.

Určitě si tento výlet nenechte ujít

Celá cesta je dlouhá přibližně 9 km a rozhodně by si ji neměl nechat ujít žádný turista a milovník přírody. Nabízí klidné prostředí uprostřed nádherného údolí divoké řeky a zcela jistě patří k tomu nejkrásnějšímu, co může tento region nabídnout. 

 

Fotografie: Jan Sucharda