Energetika

Světové shromáždění provozovatelů JE v Číně WANO 2011 Biennial General Meeting

14. 03. 2012

Největší světové generální shromáždění provozovatelů jaderných elektráren – WANO BGM (Biennial General Meeting) se konalo na podzim 2011 v Shenzhenu v Číně.

Toto shromáždění je současně vrcholovým rozhodovacím orgánem organizace WANO. Více než 550 delegátů z celého světa, převážně generálních ředitelů, vrcholového managementu jaderných elektráren, ředitelů a jejich zástupců se sešlo v Číně, aby zhodnotili současnou situaci v jaderné energetice a hlavně, jak musí provozovatelé JE reagovat na změnu podmínek po událostech na JE Fukushima v Japonsku na počátku roku 2011.

Celým jednáním se nesla myšlenka „zvýšení odolnosti a bezpečnosti jaderných elektráren na celém světě“ a atmosféra nezbytnosti kvalitativních změn v organizaci WANO. WANO zahájilo svoji sebereflexi již v roce 2010, kdy bylo zřejmé, že nová situace v jaderné energetice, kdy se řada nových zemí připravuje k provozování jaderných elektráren, kdy se řeší generační obměna personálu a „knowledge management“ v zemích s klasickým jaderným programem a v neposlední řadě nedostatečné plnění všech závazků některých členů WANO. Ze sebehodnocení WANO vyplynulo, že situace vyžaduje zpřísnění pravidel členství, odstranění některých odchylek a zvýšení efektivity. Zkušenosti a rozbor situace po Fukušimě tuto snahu ještě posílil. Nutno ocenit, že jednání BGM bylo velice kritické k vlastní práci a že zde byly schváleny důležité změny v organizaci a v probíhajících programech, což dává dobré předpoklady pro budoucí rozvoj.

WANO je světová organizace provozovatelů jaderných elektráren a existuje díky společné snaze dosažení maximální bezpečnosti předáváním zkušeností mezi elektrárnami, vzájemnými prověrkami bezpečnosti Peer Review, hodnocením, používáním dobrých praxí a množstvím dalších expertních služeb. Nový prezident WANO pro období let 2011 – 2013, Dr. Vladimír ASMOLOV řekl: „Dosažené výsledky WANO, stejně jako řada splněných očekávání a stanovených cílů z předchozích období jednoznačně ukazují, že takováto celosvětová organizace má smysl. Úroveň bezpečnosti JE na celém světě za posledních 20 let dosahuje i díky práci WANO velmi dobrých ukazatelů. Nicméně přírodní katastrofa v Japonsku ve Fukushimě v březnu letošního roku ukázala, že je nutné jít ještě dále v posilování odolnosti jaderných elektráren proti extrémním přírodním vlivům“.

Doplněny budou zejména zkušenosti z tzv. „Stress testů“ odolnosti elektráren na extrémní klimatické podmínky, které jsou velmi málo pravděpodobné a které značně přesahují původní projektové předpoklady. Jaderné elektrárny se v dalším období zaměří na podstatné posílení robustnosti projektů a technického zařízení, doplnění stávajících provozů o mobilní dodatečná zařízení a prostředky na prevenci a snížení následků nadprojektových havárií.

WANO bude v tomto procesu hrát významnou roli. Speciální komise WANO „Post – Fukushima Commission“, ve které byli vrcholoví manažeři provozovatelů jaderných elektráren ze všech regionů, připravila 5 doporučení, která byla v Shenzhenu schválena:

Jedná se o tyto změny v programech WANO:

  • Rozšíření programů o některé oblasti: havarijní připravenost, řízení těžkých havárií, odvod zbytkového tepla, události na více blocích současně, modernizace projektů JE
  • Zvýšení kvality programu Peer Review, stanovení priorit oblastí pro zlepšení, hodnotící ukazatele a služby (+ stanovení příčin a analýzy). Hodnocení dosažené úrovně příslušné JE. Možnost eskalace při neplnění standardů a závazků. Posílení personálních i finančních zdrojů
  • Úloha WANO v mezinárodním rámci při vzniku události – rychlé informace, analýzy. Možnost komentovat události vlastními experty. Rozdělení úloh s ostatními organizacemi: MAAE, WNA, NucNet, JANTI, INPO,…
  • Zlepšení komunikace WANO (vnitřní i vnější) – získání důvěry veřejnosti
  • Sebereflexe a sebehodnocení práce všech Regionálních Center WANO

Společnost ČEZ, jako aktivní člen WANO, byla v Shenzhenu zastoupena vrcholovými manažery Divize výroba v čele s Vladimírem Hlavinkou a řediteli JE Dukovany a JE Temelín Tomášem Žákem a Milošem Štěpanovským. České jaderné elektrárny mají v rámci hodnocení WANO velmi dobré postavení a díky aktivnímu zapojení se do mezinárodních programů mají k dispozici velmi dobré informace, zpětnou vazbu zkušeností a přístup k dobrým praxím a know-how ve světě. Proto je zde reálný předpoklad, že další rozvoj WANO bude mít kladný dopad i na posílení bezpečnosti a odolnosti obou jaderných elektráren v ČR.

Zbyněk Grunda

Foto archiv WANO

Fotogalerie