09. 11. 2012

Řídící rada Světové asociace provozovatelů jaderných elektráren (WANO) zvolila 31. října nového předsedu. Stal se jím Jacques Regaldo, bývalý vice-president společnosti EdF Group pro provoz a inženýring.

Ve svém novém úřadu bude prosazovat zejména rozhodnutí přijaté na shromáždění provozovatelů jaderných elektráren - BGM (Biennial General Meeting) konaném v roce 2011 v čínském Shenzhenu. Jedná se zejména o opatření, která byla doporučena „Post-Fukushimskou komisí“ a o změny v procesu mezinárodních peer review. S příchodem Regalda se tak novou strategií WANO namísto původní „prevence“ stane „prevence a zmírňování následků.“ Regalto tím naváže na aktuální dohodu mezi WANO A MAAE ze září 2012, která zahrnuje rozsáhlejší výměnu informací, včetně provozních a výkonnostních ukazatelů, expertů na misích OSART a Peer Reviews a společnou organizaci technických jednání a seminářů.