03. 08. 2012

Energetická společnost Emirates Nuclear Energy Corporation (ENEC) obdržela od ministerstva pro životní prostředí povolení na výstavbu dvou jaderných bloků v lokalitě stávající jaderné elektrárny Barakah.

Podle představitelů ENEC se jedná o důležitý milník v dlouhodobém procesu výstavby nové jaderné elektrárny v této arabské zemi. Povolení k výstavbě bylo uděleno na základě analýzy vyhodnocení vlivů na životní prostředí a plánu environmentálního managementu, které byly předloženy již v roce 2010. Dalším krokem pro zahájení výstavby jaderné elektrárny je udělení licence pro výstavbu od federálního jaderného dozoru Federal Authority of Nuclear Regulation (FANR), o které ENEC žádal již 27 prosince 2010. Tato žádost obsahovala mj. výběr lokality, použitou technologii, kontrolu bezpečnosti a kvality a proces výstavby.

V březnu 2012 dostala společnost ENEC od regulátora FANR stavební povolení na zahájení prací na lokalitě Barakah. Tendr na výstavbu čtyř jaderných bloků typu APR-1400 vyhrála jihokorejská společnost Kepco již v roce 2009. Dle plánů mají být bloky uváděny do provozu v letech 2017, 2018, 2019 a 2020.