Z regionu

Sociální družstvo Znojmo

15. 03. 2012

Sociální družstvo Znojmo vzniklo 3. 6. 2010 s cílem poskytovat služby lidem se zdravotním postižením. Mnoha lidem se tak otevřela možnost začlenit se do běžného života a především možnost vstupu do pracovního procesu i přesto, že mají nějaký zdravotní handicap.

Znojemské družstvo dává příležitost pracovat lidem se změněnou pracovní schopností, částečným nebo plným invalidním důchodem, a to pro spoluobčany s tělesným i mentálním postižením. „ Naše družstvo si klade za cíl podporovat sebedůvěru a seberealizaci postižených osob a pomoci při dalším rozvoji jejich schopností a dovedností udržet krok pro nemožnost jejich sociálního vyloučení“, uvedl pro Zpravodaj předseda družstva pan Jan Dennner.

V současné době v družstvu pracuje 26 zaměstnanců a z toho je 98,7% zdravotně postižených. Nabídka služeb a výrobků je opravdu široká. Výrobky vznikají v několika dílnách, například v šicí dílně můžeme vidět, jak se šijí dresy, mikiny nebo pracovní oděvy. Pro zaměstnané ženy nebo starší spoluobčany může být zajímavá nabídka družstva na opravy a drobné úpravy oděvů. Ve stolařské dílně pak vznikají různé krmelce, králíkárny, palety nebo domečky pro hlodavce a také dřevěné kazety na lahve a různé stojánky. Družstvo nenabízí jen pěkné výrobky, kterými si můžeme zkrášlit svůj domov nebo pracoviště, ale nabízí i úklid ve firmách nebo v domácnostech atd.

V závěru roku 2011 převzala na elektrárně v době vánočních trhů z rukou Ing. Jiřího Jonáše paní Petra Dohnalová šek na částku 30.000  Kč. A jak budou využity výše zmíněné finance?

„Získané finanční prostředky použijeme na koupi dalších šicích strojů, rekonstrukci stávající šicí dílny a úpravy nové dílny, kterou chceme uvést do provozu počátkem března. Potřebujeme dovybavit stolařskou dílnu a oddělit práce hrubé od dokončovacích, takže máme v plánu upravit i sklepní prostory k využití dřevařské dílny,“ přiblížila administrativní pracovnice Petra Dohnalová. Družstvo získává na svou činnost část dotací z Úřadu práce ve Znojmě, ty však byly pro letošní rok omezeny, a proto se organizace snaží získat nové zakázky právě pro šicí dílnu, která je hlavním zdrojem příjmů. Své výrobky prodávají prostřednictvím internetu na webových stránkách www.fler.cz/socialni-druzstvo-znojmo. A dále je možno si je prohlédnout přímo v provozovně ve Znojmě na Kotkově ulici.

Alena Hostašová

Foto: archiv Soc. družstva a Jan Sucharda

Zaměstnanci Skupiny ČEZ věnovali během akce Plníme přání celkem 424 653 Kč a Nadace ČEZ přidala dalších 500 tisíc korun. Při prosincových vánočních trzích v EDU převzala Petra Dohnalová ze Sociálního družstva Znojmo z rukou Jiřího Jonáše šek na 30 000 Kč.

Fotogalerie