Z regionu

Pět let „oranžového“ partnerství

15. 03. 2012

Odběrové středisko v Třebíči vzniklo 1. července 2001 jako detašované pracoviště Transfuzního oddělení a krevní banky Fakultní nemocnice Brno.

Protože původní budova z roku 1949 přestala vyhovovat provozním požadavkům, přistoupilo se v prosinci 2007 ke stěhování odběrového střediska. Novým sídlem se v rámci třebíčské nemocnice stala budova Centrálních laboratoří. Zrekonstruované prostory splňují vysoké nároky nejen na správnou výrobní praxi, ale také na vyšší komfort pro dárce krve. Partnerem odběrového střediska „v novém“ se stala Skupina ČEZ, a. s., Jaderná elektrárna Dukovany. Jako každá správná „sudička“, přinesla také ona něco do vínku: byla to dvě moderní polohovatelná odběrová křesla.

Tím však spolupráce obou subjektů zdaleka neskončila. Postupně docházelo k obměně dalších odběrových křesel, takže v letošním, již pátém roce našeho partnerství, jsou všechna křesla, včetně křesla pro odběry autotransfuzí, nová. Dárci krve si větší komfort a pohodlí při odběrech určitě zaslouží. Dalším významným počinem bylo zakoupení hematologického analyzátoru pro vyšetření kompletního krevního obrazu (celkem 19 parametrů) v roce 2009, na kterém se výrazným způsobem podílela Nadace ČEZ. Důkladnější vyšetření dárců krve ještě před vlastním odběrem přispívá k výraznému zvýšení kvality a bezpečnosti všech vyráběných transfuzních přípravků. Není zanedbatelné, že zakoupení analyzátoru přineslo také snížení provozních nákladů na předodběrová vyšetření. V současné době se připravujeme nákup dvou kusů ručních svářecích kleští – opět za „oranžové“ finanční prostředky. Čekací dobu dárcům zpříjemňuje televizní vysílání, jehož příjem díky satelitu je rovněž možný za přispění Skupiny ČEZ. Vítáme jakoukoli příležitost, kterou můžeme dárcům krve alespoň malinko splatit jejich nezištnou ochotu pomáhat nemocným a potřebným.

Zdraví se nedá koupit, ale kousek se ho může darovat. A mezi ty nejvzácnější, ničím nenahraditelné a nezastupitelné dary patří dar krve. Hodnotu tohoto daru si plně uvědomíme, až jej sami potřebujeme. Teprve tehdy dokážeme ocenit tento dar mnoha anonymních dárců, kteří stojí tak trochu v pozadí, ale bez kterých by současná moderní medicína byla mnohdy bezmocná.

 

Marie Dudíková, vedoucí Odběrového střediska Třebíč

Fotogalerie