Z elektrárny

Občanská bezpečnostní komise v roli spolujezdce jaderné energetiky

05. 05. 2012

Zamyšlení předsedy Občanské bezpečnostní komise Boživoje Župy.

Když jedu automobilem s rodinou a někam spěcháme, mluví mi manželka do řízení: „Snad je důležitější vůbec dojet než nás někde vybourat? Neblázni!", říká. Myslím, že nejsem ojedinělý případ, že každý z nás řidičů má tuto zkušenost. Není to vždy příjemné, ale je to legitimní starost i právo spolujezdce zajímat se o bezpečnost všech, kteří spolu cestují z místa A do místa B. Naši spolujezdci jsou většinou také řidiči, znají vozidlo a jeho možnosti stejně jako my a tak dobře vědí a vidí, o jaká rizika se při jízdě jedná.

Jaderná energetika tento fakt spolujezdce, kterým je okolí elektrárny, zóna havarijního plánování, od počátku své existence akceptuje a podrobuje proto jadernou energetiku zvláštní odborně znalé kontrole, kterou vykonává Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB). Vedle provozovatele ČEZ sedí v roli spolujezdce inspektorát SÚJB, bez jehož souhlasu se obrazně nedá zatočit doprava doleva, přidat plyn, předjet. Kontroluje, zda zařízení splňuje technické podmínky provozu, řidiči jsou v pořádku a kvalifikovaní, zda jsou zapnuty bezpečnostní pásy, fungují brzdy a všechny airbagy.

Od vyhodnocení havárie ve Fukušimě očekávám i zhodnocení tohoto vztahu: jezdec TEPCO a spolujezdec japonský státní dozor. Zdá se, že oba společně podcenili to, nač mysleli staří Japonci, kteří někdy v minulých staletích rozmístili v hloubce pobřeží památné kameny, které varovaly před stavbami blíže ke břehu moře. Selhala ale i japonská občanská společnost. Možná v Tokyu o nějakých varovných kamenech vůbec nevěděli, ale občané z okolí Fukušimy ano, měli je denně na očích.

Fukušima, ale nejen ona, ukazuje, že okolí elektráren je skutečným spolujezdcem jaderné energetiky. Spolujezdcem, který ale o řízení a technickém stavu, až na výjimky, příliš mnoho neví, nevidí často ani na cestu, kterou se jede, jenom případné nabourání citelně pozná. Zřízením Občanské bezpečnostní komise (OBK), která dostává pravidelné odborné školení a má přístup ke všem požadovaným informacím o elektrárně, se tento nedostatek snaží odstranit. OBK může vidět prakticky stejně jako řidič, záleží jenom na jejích jednotlivých členech.