Z elektrárny

Občanská bezpečnostní komise Jaderné elektrárny Dukovany

15. 03. 2012

Pod zkratkou OBK (Občanská bezpečnostní komise) se „skrývá“ sedm občanů z regionu Vysočiny a Jihomoravského kraje, kteří jsou vysláni sdruženími obcí Energoregion 2020, Ekoregion 5 a obcemi Dukovany a Rouchovany, aby průběžně občansky kontrolovali Jadernou elektrárnu Dukovany.

Členy OBK jsou Bořivoj Župa, předseda, Antonín Mlynář, místostarosta města Hrotovice, Josef Obršlík, starosta Ketkovic, Jiří Kostelník, starosta Mohelna, Pavel Štefka, starosta Bohutic, Vladimír Černý, starosta Rouchovan a Miroslav Křišťál, starosta Dukovan.

Všichni členové komise byli pro tuto práci proškoleni ve speciálním školícím výcvikovém středisku v Brně a absolvovali také týdenní stáž přímo v prostorách elektrárny. Splněním těchto podmínek, včetně psychotestů, získali oprávnění pro samostatný vstup do JE Dukovany a mohou se kdykoliv dozvědět, co je nebo ostatní spoluobčany zajímá.

Tematicky mají elektrárnu rozdělenou do sedmi oblastí. Každou z oblastí zastupuje jeden profesionál z elektrárny a jeden člen občanské komise. Kontakty na všechny členy OBK i jejich profesní partnery z elektrárny jsou dostupné na webu www.obkjedu.cz. Zde jsou také podrobné informace o činnosti OBK a jejích členů.

Všem členům OBK a předsedovi Energoregionu 2020 Vladimíru Měrkovi jsme položili tři stejné otázky:

 1. Jak vnímáte Jadernou elektrárnu Dukovany?
 2. Co si myslíte o provozu po roce 2015 (termín projektové životnosti) a o případné výstavbě nových jaderných bloků?
 3. Jaké typy zdrojů elektřiny byste v lokalitě Dukovany – Dalešice chtěli mít?

A zde přinášíme jejich odpovědi:

Bořivoj Župa, předseda OBK. Jeho specializace v OBK je obor elektro a partnerem z EDU je Jaromír Mariánek.

 1. Bořivoj ŽupaPro mě, jako aktivního účastníka výstavby, spouštění i komerčního provozu, jsou Dukovany srdeční záležitostí. Z kvalifikované znalosti věcí mohu prohlásit, že elektrárna je bezpečným, spolehlivým a levným zdrojem elektrické energie. Oceňuji velice otevřenou komunikaci s veřejností. Důkazem je i existence OBK.
 2. Díky velice dobrému provozování a robustní konstrukci základních komponent, hlavně reaktoru, vidím dlouhodobý provoz za termín projektové životnosti elektrárny jako reálný. Přihlédneme-li k dlouhé době výstavby nových jaderných bloků, která přesahuje 15 let, blíží se okamžik rozhodnutí o novém zdroji v Dukovanech, jestliže chceme, aby nedošlo k přerušení výroby energie v této lokalitě.
 3. Dukovany jsou v povědomí lidí jadernou lokalitou a jsem přesvědčen, že i do budoucna takovou zůstane. Jádro si získalo důvěru občanů v okolí a chci věřit tomu, že i přispěním OBK. Je třeba využít každé příležitosti k předávání relevantních informací o jaderné energetice z domova i zahraničí.

Vladimír Černý – starosta obce Rouchovany. Jeho specializací v OBK je havarijní připravenost a jeho partnerem z EDU je Petr Velebil.

 1. Vladimír ČernýJadernou elektrárnu vnímám samozřejmě nejen jako významný zdroj elektrické energie, ale i jako významného zaměstnavatele a spolehlivého partnera pro náš region. Dvacet šest let spolehlivého a bezpečného provozu mě každodenně přesvědčuje o tom, že „naši“ elektrárnu provozují zkušení a z mého pohledu i obětaví lidé.
 2. Věřím, že si všichni přejeme, aby prodloužení provozu po roce 2015 bylo samozřejmostí minimálně o dalších 20–30 let, abychom získali čas pro reálné zahájení výstavby nového bloku. Prosadit výstavbu nového bloku nebude jednoduché a v tomto směru nás všechny čeká mnoho práce. Nejenom provozovatele, ale i komunální a vrcholové politiky. Dnes, v době protijaderných nálad v Rakousku a Spolkové republice Německo, bude obzvlášť složité obhájit udržitelnost provozu Jaderné elektrárny Dukovany.
 3. Odpověď je jednoduchá. Jsme lokalitou s jadernou a vodní elektrárnou. Dle mého názoru bychom jí také měli zůstat. V poslední době jsme svědky živelného a překotného budování různých obnovitelných zdrojů elektrické energie. Podle mne však nemohou nahradit stabilní a výkonné elektrárny typu JE Dukovany.  

Jiří Kostelník, starosta městyse Mohelno. Jeho specializace v OBK je ekologie, partnerem z EDU je Pavel Nechvátal.

 1. jiří KostelníkJE Dukovany vnímám jako komunální politik, který je 21 let ve službě na radnici, jako spolehlivého partnera, otevřeného ke všem kladeným otázkám ohledně bezpečnosti provozu. Osobně mám všechny informace, které potřebuji, a jsem plně seznámen s problematikou provozu.
 2. Věřím, že prodloužení provozu nebude nic stát v cestě, že elektrárna splní všechny požadavky podmiňující prodloužení o další roky spolehlivého a stabilního provozu. Region by uvítal postavení nového bloku. Je zde tradice, kvalitní personál a perspektiva zaměstnání.
 3. V lokalitě Dukovany bych se soustředil pouze na výrobu z jádra a nezatěžoval okolí dalšími alternativními zdroji. Ve své dlouholeté specializaci bych se rád soustředil na to, co mě osobně zajímá nejvíce, a to je vliv provozu na životní prostředí, zejména na udržení života v Mohelenské hadcové stepi (a to není jen vliv jaderné elektrárny, ale i vodního díla Dalešice-Mohelno).

Miroslav Křišťál, starosta obce Dukovany. Jeho specializace v OBK je personál a jeho partnerem z EDU je Marta Růžičková.

 1. Miroslav KřišťálJE Dukovany vnímám velmi pozitivně, jádro podporuji. Komunikace se zaměstnanci ČEZ na JE Dukovany je na výborné úrovni.
 2. Rozšíření o nový(é) bloky samozřejmě podporuji, jedná se o velmi dlouhou cestu. S výstavbou by se proto mělo začít co nejdříve. Stávající bloky, pokud budou vyhovovat všem bezpečnostním kritériím, rozhodně neodstavovat, pokračovat i nadále v bezpečném provozu těchto čtyř bloků. Zachování provozu EDU je velmi klíčové, jde o obrovskou sociální jistotu lidí, žijících v blízkém okolí. Odstavení JE Dukovany by mělo obrovský negativní dopad na nezaměstnanost celého regionu.
 3. Ve větrných a fotovoltaických elektrárnách nevidím možnost v našich podmínkách nahradit jádro. Fosilní paliva mají také svojí hranici zdrojů. Proto vidím zachování provozování Jaderné elektrárny v Dukovanech a jádra obecně jako velmi důležité.

Antonín Mlynář, místostarosta města Hrotovice. Jeho specializace v OBK je obor měření a regulace a  jeho partnerem z EDU je Stanislav Nováček.

 1. Antonín MlynářJE Dukovany je nejvýznamnější ekonomický subjekt v regionu, který je garancí dlouhodobé zaměstnanosti, odvíjející se především od bezpečnosti vlastního provozu. Členové OBK mají garantovanou možnost přímo v provozu získávat podrobné informace z celého průběhu výroby elektrické energie.
 2. Prodloužení provozu JE Dukovany by mělo být naprostou samozřejmostí bez vlivu emočních a politických názorů. Po více než 25letém ověření vhodnosti této lokality a potvrzení bezpečnosti vlastního provozu s dostatkem vysoce kvalifikovaných pracovníků – specialistů je nezodpovědné oddalovat konkrétní přípravné procesy pro nové bloky.
 3. Domnívám se, že lokalita Dukovany by neměla být pokusným územím pro další typy zdrojů elektrické energie. Jaderné elektrárny jsou špičkovým technickým zařízením a jejich provozování umožňuje celosvětově pokrývat zvyšující se spotřebu elektrické energie. Provoz JE, který bude stále podrobněji monitorován a vyhodnocován, je objektivní zárukou bezpečného provozu.

Josef Obršlík, starosta obce Ketkovice. Jeho specializace v OBK je jaderná a radiační bezpečnost a partnerem z EDU je Peter Rydlo.

 1. josef ObršlíkVzhledem k získaným informacím, které jsem jako nový člen OBK díky různým školením a stážím o provozu JE Dukovany získal, jsem přesvědčen, že elektrárna je velmi kvalitně a profesionálně řízeným a provozovaným energetickým zařízením. Zcela určitě se jedná o spolehlivý a v této době nezastupitelný zdroj elektrické energie pro náš stát. Elektrárna je z mého pohledu vnímána jako spolehlivý partner, těšící se důvěře občanů, žijících v jejím okolí.
 2. Elektrárna je významným výrobcem elektřiny a velkým zaměstnavatelem v našem regionu. Myslím si, že je třeba učinit všechny kroky proto, aby ve svém provozu pokračovala i po roce 2015 a aby byla plně podporována výstavba nových jaderných bloků. Těmito kroky se zcela jistě zabezpečí jak dodávka elektřiny, ale i zachování sociálních jistot nemalého počtu obyvatelů v okolí elektrárny.
 3. Přiznám se, že nejsem příznivcem budování větrných elektráren. Preferuji jako zdroj elektrické energie v našem regionu výrobu z „jádra“. Při mnoha diskuzích a neformálních rozhovorech, které se na toto téma mezi občany vedou, se mi jeví, že občané mají ve valné většině názor totožný. Snad k tomu trochu přispívá i dostatek informací, o které se jako člen OBK snažím s občany dělit.

Pavel Štefka, starosta obce Bohutice. Jeho specializací v OBK je výroba a jeho partnerem z EDU je Jaroslav Vlček

 1. Pavel ŠtefkaJiž ve svém předchozím zaměstnání jsem se jako dodavatel potrubních dílů pro JE Dukovany přesvědčil, že jaderný zdroj je spolehlivý, výkonný a bezpečný, bez jakýchkoliv vlivů na životní prostředí. Nyní, kdy jsem jako člen OBK při týdenní stáži mohl projít celou elektrárnu, jsem se o tom znovu ubezpečil a mám v ní plnou důvěru.
 2. Během již zmíněné stáže a školení jsme byli seznámeni i s otázkou případné výstavby nových jaderných bloků. Ty by mohly být díky složité legislativě povolování i náročnosti výstavby uvedeny do provozu nejdříve za 15 roků. Myslím si, a vnímá to tak i mé okolí, že do té doby je nutno provozovat stávající elektrárnu.
 3. Žijeme v malebné krajině, s výhledem na Pálavu a daleké okolí. Většina občanů v obcích zamítla větrníky, v jádro má důvěru, ke které přispívá informovanost i od členů OBK, takže si myslím, že provozování JE Dukovany je ta jediná a správná varianta do budoucna. V příštím období se ve své specializaci soustředím na otázky „Zvládání SBO-ztráta napájení elektřiny“ a „Obnovu personálu“.

Vladimír Měrka, starosta města Náměšť nad Oslavou, předseda sdružení Energoregion 2020.

 1. Jako jedinečné zařízení svého druhu, které ovlivnilo život v naší oblasti ve všech jeho podobách. Přítomnost takového energetického kolosu znamená obživu pro mnoho našich obyvatel a úspěšnost získávání elektrické energie z jádra, je nadějí pro další pokrývání spotřeby energie našeho státu. Žijeme ve strukturálně postižené oblasti okresu Třebíč a takováto továrna na elektřinu je pro budoucnost našeho regionu z hlediska pracovních příležitostí naprosto nezbytná.
 2. Mám obavy z toho, aby nedocházelo jen k "apgrejdu starého motoru", ale aby se počítalo s výstavbou nových bloků a ty staré aby byly postupně vyřazovány. Tedy nová výstavba  a ne jen prostá modernizace založená na naprostém „vyždímání“ všeho, co lze ze starých  dosluhujících reaktorů a celého systému dostat za co nejnižších nákladů. To by mohlo ohrozit bezpečnost. Akceptovatelnost, kterou zde jádro má ze strany široké veřejnosti, nespadla z  nebe, ale byla dlouhodobým procesem. Ze strany Vlády ČR je důležité říci, co se zde bude i po roce 2015 nacházet a jaké jsou naše další perspektivy hlavně v souvislosti s dostavbou Temelína.
 3. Proč vymýšlet další zdroje v oblasti, která je s jádrem sžita, respektuje jej, má důvěru v provozovatele a hlavně v něm vidí smysluplnou a perspektivní alternativu výroby elektrické energie. Ve spojení s přečerpávací vodní elektrárnou jde o ojedinělý energetický komplex, ve kterém se snoubí nejen mnoho výhod, ale také jistá řešení možných nepříznivých provozních okolností, které mohou nastat.