Studenti

O zaměstnání v ČEZ je mezi vysokoškoláky stále zájem

01. 07. 2013

Letošní průzkum mezi vysokoškolskými studenty ukázal, že po ukončení školy by rádi našli uplatněné ve Skupině ČEZ. Energetické společnosti tak jedenáctý ročník soutěže Zaměstnavatel roku přinesl druhé místo v kategorii The Most Desired Company (nejžádanější zaměstnavatel).

V  anketě o nejžádanějšího zaměstnavatele hlasovalo přes dva tisíce vysokoškolských studentů z celé České republiky. Do průzkumu byli zahrnuti studenti všech typů vysokých škol, mezi hlasujícími převažovali ti s ekonomickým zaměřením. Také jejich hlasy vynesly ČEZ na druhé místo. „Je to pro nás velmi důležité hodnocení, kterého si vážíme o to víc, že potvrzuje stálý zájem studentů o Skupinu ČEZ. Těší nás, že nám studenti důvěřují a chtějí se k nám přidat. Věříme, že je to také díky aktivitám, kterými jim práci v ČEZ představujeme. To je naším dlouhodobým cílem,“ uvedl Pavel Puff, manažer útvaru strategický nábor. 

Skupina ČEZ spolupracuje se školami i studenty již od roku 1992. Síť partnerských škol zahrnuje 48 středních a 13 fakult vysokých škol ze všech regionů. Na severu Čech jsou to konkrétně Střední průmyslová škola v Ústí nad Labem, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní v Děčíně, Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola v Liberci, Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Chomutov a Střední odborné učiliště energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, rovněž v Chomutově. Z vysokých škol mají zastoupení Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, fakulta výrobních technologií a managementu, v Ústí nad Labem a dvakrát Technická univerzita Liberec, respektive fakulta strojní a fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií. 

Pro studenty Skupina ČEZ organizuje stáže přímo v provozech, konkrétně takzvané Jaderné a Energetické maturity pro středoškoláky a Letní univerzity pro vysokoškoláky. Pro zájemce o techniku pravidelně chystá i různé on-line soutěže. Účastní se také studentských veletrhů a přímo podporuje různé studentské akce a soutěže. Mezi ty nejznámější patří matematické a fyzikální olympiády. „Skupina ČEZ uzavřela na pět let smlouvu o partnerství s Jednotou českých matematiků a fyziků. Kromě pomoci organizátorům přináší spolupráce zajímavé příležitosti také pro školy, které své studenty do těchto soutěží posílají. Největším magnetem je možnost získat grant ve výši 200 000 korun na vybavení speciální učebny. Samozřejmě, že vždy oceníme i tři nejlepší účastníky. Každý dostane 10 000 korun jako startovné jejich dalšího vzdělávání,“ dodává Pavel Puff, přičemž neopomněl zmínit ještě stipendijní program a trainee program ČEZ Potentials pro absolventy.

 

Stranou ovšem nezůstává ani další sebevzdělávání pedagogů. Proto pro učitele připravuje v rámci Klubu Svět energie různé semináře, nabízející netradiční inspirace pro výuku fyziky a dalších přírodovědných předmětů či environmentální výchovy. „Naším cílem je totiž informovat zajímavou formou veřejnost a zejména mladou generaci o světu energie jako celku. V roce 2006 jsme proto založili stejnojmenný klub pro aktivní učitele fyziky a dalších přírodovědných předmětů a vzdělávací semináře společnosti ČEZ zároveň získali akreditaci Ministerstva školství a tělovýchovy ČR. Jsme tak první a jedinou firmou v republice, která přináší školám, žákům, studentům i učitelům dlouhodobý a ucelený program pro poznávání, jak jinak, světa energie,“ uzavírá Marie Dufková, koordinátorka vzdělávacího programu ČEZ.

Více informací na www.kdejinde.cz nebo na http://www.facebook.com/PracevCEZu