27. 09. 2012

Memorandum of Understanding (MOU), nová dohoda uzavřená mezi Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (MAAE) a Světovou asociací provozovatelů jaderných elektráren (WANO), povede k posílení jejich vzájemné spolupráce. Dohoda zlepší koordinovanost při aplikaci mezinárodních programů a při výměně provozních zkušeností.

MAAE a WANO budou společně rozhodovat o načasování kontrolních misí OSART a Peer Review a pracovních jednání pro přípravu nejdůležitějších společenských akcí na zvýšení bezpečnosti. Protože je cílem obou organizací zabránit vzniku jaderných událostí, případně zmírnění následků, pokud by k nim přeci jen došlo, budou společnosti spolupracovat i v oblasti předávání informací, včetně výměny dokumentů. V případě závažných událostí jim k tomu poslouží program provozních ukazatelů a program sdílení informací. Vzájemná účast expertů na akcích druhé organizace je samozřejmostí.

K uzavření této nové formy spolupráce vedly zejména události spojené s Fukushimou v březnu 2011. Generální ředitel MAAE Yukiya Amano a předseda WANO Laurent Stricker se shodují na tom, že je vše v souladu se závazky, které byly přijaty po Fukushimě a dodávají, že dohoda byla uzavřena na základě přání a v zájmu v  zájmu obou organizací.