Studenti

Němčina si na gymnázium v Budějovicích vede skvěle

05. 07. 2013

Na podzim 2012 byla pod záštitou českého ministra školství a ve spolupráci s českým Spolkem germanistů a učitelů němčiny zahájena kampaň Šprechtíme, v jejímž rámci byla vyhlášena celoroční projektová soutěž Cena pro nejlepší učitele němčiny.

Jako nejlepší učitelka němčiny byla vyhlášena Alena Zina Janáčková z Gymnázia v Moravských Budějovicích.

Jak to začalo aneb Pohledem paní učitelky Janáčkové

Na našem gymnáziu se německému jazyku učí všichni studenti. Pro doplnění klasické výuky němčiny, pro její oživení a užití v praxi používáme různé aktivity. Např. před dvěma roky měli studenti možnost pracovat celý týden pod vedením lektorů z vídeňské univerzity na zlepšení a doplnění svojí němčiny a vznikly výborné vtipné scénky, provedené pěknou němčinou.

V letošním roce jsme pokračovali v aktivitách také, a tak byly mnohé místní instituce osloveny a dotazovány v německém jazyce, když jsme zjišťovali jazykové kompetence v našem městě, oslovovali jsme německy i náhodně potkané obyvatele Moravských Budějovic… Pro žáky ZŠ Masarykova jsme připravili úkoly a vzájemně jsme německy komunikovali. Několik skupin žáků si vyměňovalo dopisy se studenty z Norska, Polska a Slovinska a v neposlední řadě se nám podařilo připravit velmi pěkný motivační film o naší škole, samozřejmě v němčině, a v květnu jsme měli „Nočníček“  a až do noci jsme se snažili hned od začátku použít němčinu ke komunikaci s rodilými mluvčími.

S němčinou v pohybu

Když jsme připravovala poslední akci a ohlédla se za uplynulými měsíci, zjistila jsem, že jsme letos rozhodně nezaháleli, a pod heslem „Komu se nelení, tomu se šprechtí“, jsem naše aktivity sepsala a rozhodla se přihlásit je do výše zmíněné projektové soutěže.  Přemýšlela jsem, jak bych naše celoroční konání pojmenovala, a nakonec jsem si vybrala název „Mit Deutsch auf  Achse sein“, tj. S němčinou v pohybu, protože jsme s němčinou stále něco dělali, a poslední možný den jsem potom svůj projekt podala. Udělala jsem moc dobře, protože v konkurenci dalších 36 projektů z různých škol celé republiky jsem se svým projektem zvítězila.

Snaha se vyplatila

V červnu jsem na vyslanectví Německé spolkové republiky z rukou velvyslanců Německa, Rakouska a zástupce Ministerstva školství ČR převzala ocenění. Toto ocenění mě samozřejmě velmi těší, a protože se na předávání mohli zúčastnit pouze tři studenti, chci zároveň chci touto cestou poděkovat  všem svým studentům, kteří se na aktivitách podíleli. Zvláště si cením úsilí, které Tomáš Pavlíček, Michaela Urbanovská, Radka Doležalová, Marie Šimková a Petra Benáčková vyvinuli při natáčení filmu o škole, který se skutečně vydařil.

Na film se můžete podívat zde: https://www.facebook.com/photo.php?v=575003989210416).