Z regionu

Návštěvnost Vysočiny se vrátila na čísla před covidem

24. 11. 2022

Vysočina je destinací, do které se turisté opakovaně vracejí. „Je to také díky majitelům a provozovatelům ubytovacích služeb, ti si velmi často vytvářejí nadstandardní vztahy se svými hosty.

A to nás také podrželo a přispělo k tomu, že se čísla návštěvnosti v letošním roce předčila předcovidový rok 2019,“ říká ředitelka Vysočina Tourism Oľga Königová.

Roku 2023 bude vévodit Santini
Velký úkol, který Vysočina Tourism čeká na příští rok, je práce se zahraniční klientelou. Podle údajů totiž poklesl zájem o Vysočinu ze strany rakouských turistů. Naopak stoupá chuť jezdit na Vysočinu u Holanďanů a Němců. Podle ředitelky Königové se chtějí zaměřit především na znovu přilákání návštěvníků ze sousedních států, jako je Slovensko, Rakousko, Polsko, a udržet zájem německých turistů. Jedním z hlavních témat kampaní celé České republiky a také Vysočiny bude Santini. Příští rok uplyne tři sta let od jeho úmrtí. Český architekt italského původu, který se proslavil svým jedinečným stylem nazývaným barokní gotika, zanechal své stopy i na Vysočině. Spoustu zajímavých akcí a aktivit připravuje Zámek Žďár nad Sázavou, ale i další organizace. Oblastní destinační kancelář Koruna Vysočiny připravila pro návštěvníky poutavé objevování míst se stopami Jana Blažeje Santiniho s názvem Santiniho šifra. „Připravujeme také spolupráci s italským trhem, protože Italové na jméno Santini slyší, a navíc mají rádi kola, což se k Vysočině skvěle hodí,“ dodává Oľga Königová.