(Ne)známé

Na hvězdárně v Třebíči je plno každý den

17. 10. 2013

Dům dětí a mládeže v Třebíči převzal hvězdárnu od kulturního střediska. Před dvěma lety chodily do kroužku na hvězdárnu čtyři děti a dnes je tam plno každý den.

Pravidelně se zde konají kroužky pro malé i větší děti. A docela často do hvězdárny zamíří i dospělí. A proto je potřeba stále něco upravovat a budovat. Získané peníze z Nadace ČEZ budou použity na rekonstrukci dřevěné pozorovatelny, která je ve velmi špatném technickém stavu.  Vedoucí hvězdárny je Jana Švihálková.

Co všechno se dá ve hvězdárně dělat?

Chodí k nám děti od tří a půl let. Hrajeme různé hry, soutěžíme, zpracováváme pracovní listy. Zábavnou formou se děti učí o hvězdách, planetách a vesmíru. Další skupinou jsou školní děti, se kterými pracujeme podobným způsobem. Vydáváme časopis, kde máme astronomické okénko, tam píšeme článek o tom, co je možné v daný měsíc na obloze pozorovat.

Kdy je možné veřejné pozorování?

Pozorování pro veřejnost ovšem stále probíhá každý čtvrtek a sobotu, jednou měsíčně se také v pátek schází společně astronomický kroužek a místní pobočka ČAS. Astronomové se na hvězdárně schází ve větším počtu při významnějších pozorovacích akcích nebo na přednáškách.         

Kolik máte dalekohledů?

Máme jeden hlavní dalekohled a budeme zprovozňovat druhý dalekohled. Pak máme přenosné dalekohledy, které je možné vzít s sebou do přírody. Hodně záleží na kvalitě dalekohledu a na místě, odkud oblohu pozorujete. Když třeba budete ve městě, kde je hodně světla, tak to bude přesvětlené a neuvidíte nic. Pokud si však najdete tmavé místo, tak můžete vidět mnohé i přes přenosný dalekohled.

Kdy je nejvhodnější pozorovat hvězdy a planety?

Hvězdy se pozorují v noci. Přes den můžeme pozorovat sluníčko. Důležitý je ochranný filtr. Pozorovat planety se dá různě. V každém období je vidět něco jiného.

Jak jste se dostala k astronomii?

Ve čtyřech letech mi táta ukazoval na nebi hvězdy. To bylo mé první setkání s astronomií, pak mi to už zůstalo.

 

Pohled do historie hvězdárny

Hvězdárna založena na přelomu let 1956-1957 zbudováním pozorovacího domku na konci Ruské ulice. Po několika letech byl vandalsky zničen základní přístroj zapůjčený společností ČAS z Brna a činnost pobočky v podstatě končí. Teprve na konci 60. let se ujali činnosti astronomického kroužku pánové R. Hedvábný, L. Fiala, ing. M. Šťastný, otec a syn Kučerové. Astronomická činnost - pozorování proměnných hvězd a zákrytů a popularizační práce (přednášky a vedení zájmových kroužků mládeže) - pokračovala pod střechou Domu osvěty za ředitele Burdy. Na přednáškách se také podíleli odborní pracovníci Hvězdárny a planetária M. Koperníka v Brně.

Výrazným impulsem byl příchod MUDr. Petra Hávy, CSc. do Třebíče. Tento vynikající a mimořádně iniciativní člověk pozvedl odbornou i organizační práci na nebývalou úroveň. Za úředníků se podařilo v roce 1984 astronomům amatérům z astronomického kroužku JKP v Třebíči vybudovat v rámci neinvestiční akce „Z“ novou provozní budovu třebíčské hvězdárny. Díky organizačním schopnostem MUDr. Hávy byla v roce 1984 získána budova bývalého provizorního autobusového nádraží na Březinově ulici ve prospěch třebíčských astronomů.

Nový dalekohled

Významnou událostí bylo v roce 1984 dodání nového dalekohledu. Jde o zrcadlový dalekohled Zeiss z NDR (průměr zrcadla je 150 mm a ohnisková vzdálenost 2250 mm, dalekohled je také nazývaný školní meniskas). Tento dalekohled byl vybavenAstro kamerou a planetární kamerou pro fotografování hvězd, mlhovin, planet a Měsíce na skleněné desky. V roce 1986 byla pro něj zbudována provizorní dřevěná pozorovatelna o rozměrech 4 x 3 m s odsuvnou střechou.

Úpadek…

Po roce 1989 činnost astronomického kroužku postupně upadá, zmenšil se i počet členů místní pobočky ČAS.  V roce 1990 odchází z astronomického kroužku i z třebíčské pobočky ČAS nejvýraznější osobnost třebíčské hvězdárny v osmdesátých letech MUDr. Petr Háva. Do Hvězdárny nejsou posléze dlouhé roky investovány žádné peníze, což se postupně projevilo na špatném stavu všech objektů a vybavení.

…a rozkvět

V současné době je Hvězdárna v majetku města Třebíče, organizačně spadá pod Dům dětí a mládeže. Zejména zásluhou Jany Švihálkové se podařilo na Hvězdárnu přivést řadu dětí a obnovit astronomické kroužky pro děti všech věkových kategorií, probíhají pozorování pro veřejnost, přednášky...

Fotogalerie