Z regionu

Na gymnáziu v Moravském Krumlově vzniká nový energetický obor

15. 03. 2012

Obor je určen studentům, kteří mají zájem o technické obory, především o obor energetika, založený na špičkových moderních technologiích a využívající nejnovější vědecké poznatky. Absolventům tohoto oboru tím vzniká lepší předpoklad pro úspěšné studium na vysokých školách technického směru s perspektivou zaměstnání u Skupiny ČEZ.

Spolupráce moravskokrumlovského gymnázia se Skupinou  ČEZ začíná v roce 2007. Vzhledem k tomu, že gymnázium leží jen pár desítek kilometrů od Jaderné elektrárny Dukovany, je tato spolupráce celkem logická – gymnázium připravuje studenty pro vysokoškolské studium, vzdělané odborníky pak potřebuje i jaderná elektrárna.  Skupina ČEZ nabízí studentům i pedagogům celou řadu zajímavých akcí – každoročně se konají přednášky pro studenty realizované zaměstnanci Jaderné elektrárny Dukovany, stejně tak i přednášky pro pedagogy na vybraná témata z oblasti techniky. Škole jsou poskytovány pomůcky pro podporu techniky, pro výuku je určena pomůcka Gamabeta, která je využívána v hodinách fyziky.

Zdaleka ne všechny akce se ale odehrávají v prostorách školy, studenti za poznatky, které jsou jim nabízeny, také vyjíždějí. Jedná se jak o besedy s významnými osobnostmi v energetice připravené Skupinou ČEZ, tak i o exkurze do areálu jaderné elektrárny či účast na třídenní stáži pod názvem Jaderná maturita, které se pravidelně účastní 3-5 z nejlepších studentů fyziky společně se svými pedagogy. Zájem o program Vysokoškolák (dříve Bakalář), který nadaným studentům umožňuje získat stipendium a po ukončení studia i lukrativní zaměstnání v JE Dukovany, je každoročně také velký.

Celá tato několikaletá spolupráce se nyní posouvá do další fáze – ve spolupráci se Skupinou ČEZ vznikl projekt šestiletého studia, který už byl schválen zřizovatelem, tedy krajskou reprezentací, a zapsán do rejstříku škol a školských zařízení. Jeho brány se budoucím studentům otevřou ve školním roce 2013/2014, první aktivity však začnou už u studentů prvního ročníku čtyřletého studia v příštím školním roce, především v rámci volitelných a nepovinných předmětů.

Obor je určen studentům, kteří mají zájem o technické obory, především o obor energetika, založený na špičkových moderních technologiích a využívající nejnovější vědecké poznatky. Díky přítomnosti Jaderné elektrárny Dukovany v oblasti patří odborníci v energetice mezi nejžádanější zaměstnance. Jedná se o velmi prestižní a dobře ohodnocené práce. Obsahem tohoto oboru jsou kromě výuky cizích jazyků a všeobecně vzdělávacích předmětů přírodovědné předměty s důrazem na rozšířenou výuku odborné informatiky, což vychází z požadavků vysokých škol technického zaměření a respektuje nároky, kladené na zaměstnance JE Dukovany.

Výuka bude podpořena přednáškami odborníků z praxe během volitelných seminářů zaměřených na techniku, v úvahu přichází možnost zapojení exkurzí na dozimetrické stanici v Moravském Krumlově v rámci pravidel Skupiny ČEZ, půjde i o spolupráci při zřízení školních experimentálních dílen zaměřených na problematiku energetiky v Informačním centru JE Dukovany.

Věříme, že i tento obor bude přínosem pro obě zúčastněné strany, tedy Skupinu ČEZ a Gymnázium v Moravském Krumlově, jak tomu ostatně bylo u všech dosavadních aktivit, a nabídne také nové možnosti vzdělání žákům z regionu.

Hana Schnablová, výchovná poradkyně Gymnázia v MoravskémKrumlově

Mezi vítězi znalostního testu „Král Jaderné maturity“ v roce 2011 byla i studentka Gymnázia v Mor. Krumlově Jana Ulmanová (na snímku druhá zleva).

Fotogalerie