Z regionu

Mohelenská hadcova step I - historie

04. 04. 2012

Místní ji znají velmi dobře. Stává se cílem nedělních výletů i pro návštěvníky z jiných regionů. A především je v hledáčku přírodovědců. Řeč je o Mohelenské hadcově stepi. Na seznam evropských významných lokalit však vedla dlouhá cesta.

Nedaleko Mohelna se rozkládá na ploše padesáti sedmi hektarů světově proslulá Státní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step. Chráněné území zahrnuje zejména levý břeh a příkrý svah hluboce zaříznutého údolí řeky Jihlavy, k horní hraně zhruba 120 metrů nad korytem řeky přilehlou plošinu holoroviny s vyhlídkou, kde začíná jarní a podzimní poznávací okruh touto jedinečnou přírodní rezervací a pravý břeh s překrásným meandrem zvaným „Čertův ocas“.

Pohled do historie

K uznání tohoto místa rezervací vedla dlouhá cesta. Největším problémem byla dlouhodobá nájemní smlouva uzavřená mezi Mohelnem a majitelem Dukovanského mlýna Blimmsritterem za účelem těžby hadce. Teprve v roce 1930 byla smlouva zrušena, ale ještě tři roky trvalo, než bylo zrušeno i tzv. kutací právo. Odvolací řízení se protáhlo až do protektorátu. Stížností mlynáře Tkaného proti zřízení rezervace se zabýval dokonce i říšský maršál Hermann Göring – tehdy nejvyšší představitel pro ochranu přírody v Třetí říši.

Po všech peripetiích byla konečně Mohelenská hadcová step vyhlášena v roce 1988 za Státní přírodní rezervaci, v roce 1992 za Národní přírodní rezervaci a konečně v roce 2005 byla jako evropsky významná lokalita zařazena do seznamu soustavy Natura 2000.

Skvost pro přírodovědce

Na Mohelenské hadcově stepi se vystřídaly desítky výprav a přírodovědců, geologů, botaniků, lichenologů (mecho a lišejníkoznalců), zoologů, ornitologů, myrmekologů (mravencoznalců), arachnologů (odborníků na pavouky) a dalších expertů na blanokřídlý a mnohý jiný hmyz, které tu provázeli mimo jiné znalec Pojihlaví a Pooslaví Rudolf Dvořák a Viktor Pleva, oba místní učitelé a botanici. O světoznámost mohelenské stepi se postarali také dva  přírodovědci - univerzitní profesor a lichenolog Jindřich Suza a profesor Mendlovy univerzity v Brně Antonín Bayer.

 

Eva Fruhwirtová a Rostislav Novák

Foto: Jan Sucharda