Z elektrárny

Modrým nasvícením energetici vyjádří solidaritu s lidmi s poruchou autistického spektra

01. 04. 2022

Obě jaderné elektrárny Dukovany i Temelín se společně s dalšími regiony ČEZ opakovaně připojí k celorepublikové kampani „Česko svítí modře“ s cílem podpořit osoby s poruchou autistického spektra (PAS). V noci z 2. na 3. dubna ozáří hlavní vstup do elektrárny Dukovany modré světlo, které symbolizuje komunikaci, která je právě u těchto osob problematická.

Projekt zapadá do jednoho z cílů udržitelného rozvoje OSN (SDGs), které naplňuje i Skupina ČEZ, zde konkrétně cíl „méně nerovností“.

S poruchou autistického spektra žije v České republice na 200 tisíc občanů, do života více či méně zasahuje dalším 400 tisícům jejich nejbližších. Počty nově diagnostikovaných případů narůstají a s nimi také iniciativy jednotlivců i odborníků napříč republikou. Světový den zvýšení povědomí o autismu, který připadá právě na 2. dubna, má za cíl zvýšit informovanost veřejnosti o poruchách autistického spektra. V tento den se lidé na celém světě zapojují do osvětové kampaně s názvem Česko svítí modře, kterou iniciuje platforma Naděje pro autismus.

„I v těchto složitých dobách, kdy pomáháme uprchlíkům z Ukrajiny, je důležité si uvědomit, že jsou mezi námi lidé s poruchou autistického spektra. V současné době potřebují naše pochopení a porozumění víc než kdy předtím. Proto se připojujeme k tradiční osvětové podpoře, která se zaměřuje na bourání bariér v komunikaci a rozvíjení solidarity. Zároveň nadále přímo podporujeme organizace, které dlouhodobě pomáhají osobám s autismem,“ říká šéfka útvaru ESG Skupiny ČEZ, Chief Sustainability Officer Kateřina Bohuslavová.

S organizacemi věnujícím se autismu spolupracují zaměstnanci Skupiny ČEZ, kteří chodí do těchto organizací pomáhat v rámci firemního dobrovolnictví, přispívají finančně v rámci sbírek, nakupují výrobky chráněných dílen na on-line trzích. Zaměstnanci elektrárny Dukovany si oblíbili dobrovolnické dny v Mateřské, Základní škole v Ivančicích. „Počet dětí s autismem neustále roste, naši školu určenou pouze dětem se speciálními vzdělávacími potřebami v současnosti navštěvuje 150 dětí a žáků. Z toho malých autistů je už 90. Víme, jak těžké je tyto děti pochopit, respektovat a současně vést. Vážíme si rodin malých autistů, které se často potýkají s kritikou okolí. Osvětová činnost je v této oblasti velmi potřebná. Děkujeme Jaderné elektrárně Dukovany za dlouhodobou spolupráci,“ říká ředitelka Mateřské školy a Základní školy Ivančice Marta Špalková.  

"Stejně jako v minulých letech, tak i letos se ke kampani připojí Jaderná elektrárna Dukovany, která se rozsvítí modrou barvou," uvedl tiskový mluvčí Jaderné elektrárny Dukovany Jiří Bezděk.

„Opakovaně nasvítíme budovu hlavního vstupu elektrárny, aby bylo naše zapojení do této iniciativy viditelné. Dlouhodobě a trvale spolupracujeme s regionálními neziskovými organizacemi, které o osoby s PAS pečují,“ sdělil ředitel JE Dukovany Roman Havlín.

Do pomoci konkrétním organizacím, které s klienty s autismem počítá, se může aktivně zapojit i veřejnost s použitím aplikace EPP – Pomáhej pohybem. Od 2. 4. mohou uživatelé „epky“ připisovat body ze svých sportovních aktivit hned několika neziskovým organizacím, které se zabývají jak osvětou o lidech s autismem nebo přímo péčí o jednotlivce nebo rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra. Jsou to např.: Občanské sdružení ProCit, z.s., Světlo autismu, z.ú. nebo Nadačnímu fond ATYP. Celkem by tyto organizace mohly dosáhnout na částku téměř 267 tisíc korun.

Organizující platforma Naděje pro autismus děkuje všem, kteří vyjadřují pozornost a pochopení lidem na spektru autismu.

 

O platformě Naděje pro autismus

Poruchy autistického spektra (PAS) – obecněji AUTISMUS – byly veřejností vnímány jako svým způsobem vzácné onemocnění několika málo obyvatel této země. Opak je však pravdou, počty nově diagnostikovaných případů stále vzrůstají, stejně jako iniciativy různých jednotlivců, odborníků, uskupení napříč republikou. Platforma vznikla proto, aby propojila všechny, komu není život a osud lidí s autismem lhostejný. Cílem propojení sil je plně habilitovat PAS jako diagnózu, kterou je potřeba brát se stejným respektem jako postižení, která jsou lidem známa staletí. Více informací najdete na www.nadejeproautismus.cz.

 

Fotogalerie