23. 09. 2012

Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) vydala koncem srpna výroční zprávu za rok 2011. Vyzdvihuje v ní provozovatele, regulátory i členské státy za zajišťování jaderné bezpečnosti.

Část zprávy byla věnována události, která se stala v jaderné elektrárně Fukushima v březnu loňského roku. Jednalo se totiž o mezník, který posunul oblast jaderné bezpečnosti do popředí světového zájmu. Podle MAAE je třeba změnit, popřípadě doplnit některé metody týkající se jaderného zabezpečení. Určovat se bude například jeho odolnost proti zemětřesení nebo vliv vln tsunami na pobřežní ochranné stavby.