(Ne)známé

Lidé z Koniklece chrání přírodu

07. 08. 2013

Pozemkový spolek Koniklec je občanské sdružení, které tvoří skupina dobrovolníků ochrany přírody působící v oblasti středního Pojihlaví a Pooslaví na pomezí Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina.

Spolek vznikl v roce 2010. Svůj název nese podle chráněné rostliny Koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis), jehož nápadné modrofialové květy oznamují příchod jara. Navíc se jedné o rostlinku vyskytující se prakticky na všech lokalitách, o které pozemkové spolek v současnosti pečuje. Pozemkový spolek se především snaží realizovat opatření, jejímž cílem je zlepšit stav přírodně cenných lokalit v této oblasti.

K obvyklým činnostem spolku patří kosení a odstraňování přebytečné biomasy, redukce dřevin či zajišťování pastvy. Zaměřuje se zejména na udržení populací ohrožených druhů rostlin a živočichů. Snaha o zlepšování celkového stavu přírodně cenných lokalit, o které pečují, vychází z myšlenky, že se na tato území, která člověk pomáhal vytvářet a která také dlouhodobě a významně ovlivňoval, musí šetrná aktivní činnost člověka opět vrátit. Mimo výše zmiňované ochranářské zásahy se pozemkový spolek podílí také na osvětové a výchovné činnosti v oblasti ochrany přírody.

Koniklec spolupracuje v rámci své činnosti zejména s vlastníky pozemků, kterými jsou nejčastěji obce a města, dále pak s orgány státní správy, tj. například s Agenturou ochrany přírody a krajiny, dále s místními podnikatelskými subjekty a v neposlední řadě i s občany. Vedle vlastních prostředků a dobrovolnické práce využívají pro svou činnost také finanční příspěvky z různých dotačních programů, stejně jako příspěvků od obcí a měst či od soukromých dárců.