(Ne)známé

Koupí koláčku lidé přispěli na hospicovou péči

16. 10. 2013

Během dopoledních hodin ve středu 9. října mohli lidé potkat na Karlově a Komenského náměstí v Třebíči pracovnice a dobrovolnici Domácí hospicové péče Třebíč s košíky koláčů.

Pro veřejnost to byla příležitost přispět nevelkou částkou na prostředky k ošetření kůže těžce nemocných, o něž se tato charitní hospicová služba stará. Kdo měl zájem, mohl se také zároveň více dozvědět o této službě nebo si aspoň odnést informační letáček.  „Přáli bychom si, aby umírání nebylo vnímáno odtažitě a nevlídně, ale naopak, aby každý člověk mohl prožívat závěr svého života důstojněa bez bolesti. Čím více lidí se do akce zapojí, tím větší hlas bude mít paliativní péče, která je v naší zemi tolik potřebná a představuje protiváhu proti sílícímu hlasu na podporu euthanasie, vysvětluje ředitel Diecézní Charity Brno Oldřich Haičman.

Koláčků bylo pro tuto akci upečeno celkem sto dvacet. Všechny byly brzy rozebrány a při rozpečetění na Městském úřadě spočítán výtěžek 2 717 Kč. Znamená to, že někteří dárci byli štědřejší a přispěli i větší částkou než doporučovanou dvacetikorunou,“ říká Marie Paločková z třebíčské Charity.

 

Fotogalerie