Z regionu

Jarní stezka na Mohelenské stepi

28. 03. 2012

Mohelenská step nabízí návštěvníkům jarní a podzimní stezku. Jarní stezka má pět zastávek a procházka po ní trvá asi dvě hodiny.

Na tříkilometrové jarní stezce spatříme první kvetoucí druhy jako ostřici nízkou a koniklec velkokvětý, později se step pokrývá žlutým kobercem kručinky chlupaté a mochny písečné.

Každého návštěvníka zaujme kontrast bíle kvetoucích keřů třešně mahalebky na tmavém hadcovém podkladu. V dubnu se step zavlní vymetanými klasy pěti druhů kavylů. V pestré paletě jsou tu zastoupeny i jiné barvy. Na stinné stráni je hojnost kovově modrých klásků pěchavy vápnomilné, bílé květy penízku horského a žluté květy dvojštítku hladkého. Jarní stezka má pět zastávek a procházka po ní trvá asi dvě hodiny.

Podzimní stezka se šesti zastaveními je jen o tři sta metrů delší a projdeme ji volným tempem za dvě a půl hodiny. Na podzim je úchvatný pohled na přírodní amfiteátr a Čertovým ocasem, hýřící teplými barvami listí a jehličí, které některé dřeviny na zimu ztrácejí. Ale to až za půl roku.

 

Fotografie: Petr Novák