Studenti

Ivančické gymnázium zabodovalo v soutěži Co víš o energetice

24. 06. 2013

Ve Velkém sále městské knihovny v Praze proběhlo 17. června 17. finálové kolo celostátní soutěže Co víš o energetice. První místo obsadila brněnská Střední průmyslová škola a druhé místo Gymnázium Jana Blahoslava v Ivančicích.

Soutěž se koná každého půl roku a je určena pro tříčlenná třídní družstva škol, ve kterých se v daném pololetí uskutečnily besedy Energie – Budoucnost lidstva, které energetická společnost ČEZ už více než osm let pořádá pro žáky posledních ročníků základních škol a pro studenty střední školy v celé republice. Dosud (do konce května 2009) se uskutečnilo 3222 besed, kterých se zúčastnilo 124 733 studentů.

Vítězné družstvo 17. finále ve složení Martina Kostíková, Barbora Filipčíková a Ondřej Slovka z brněnské Střední průmyslové školy v Sokolské ulici vedla jako nehrající kapitánka profesorka fyziky ing. Miroslava Janderková, která velice oceňuje úroveň besed Energie budoucnost lidstva: „Na naší škole už jsou tyto besedy vlastně pravidelnou součástí výuky fyziky a naši studenti se už několikrát probojovali i do finále soutěže Co víš o energetice. Dnešní vítězství je samozřejmě velký úspěch a jsem na své studenty pyšná.“

Účastníci finále po skončení soutěže, kterou moderovala Šárka Kubelková, odjeli do Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, kde si prohlédli pracoviště TOKAMAK a vyslechli poutavý výklad RNDr. Jana Mlynáře Ph.D., který studentům vyprávěl nejen o dobrodružstvích, která při hledání nových energetických zdrojů čekají mladé fyziky, ale i o šanci zajímavého a perspektivního zaměstnání, jež nabízí práce ve všech oborech spojených s energetikou. Podle ing. Janderkové i ostatních nehrajících kapitánů ze škol v Plzni, Chomutově, Teplicích a Novém Bydžově, jejichž družstva se účastnila finále, je soutěž i její doprovodné akce, jako jsou exkurze do elektráren a na vědecká pracoviště,  pro studenty výbornou motivací k dalšímu studiu technických oborů. Potvrzuje to i velký zájem účastníků besed Energie – budoucnost lidstva (za prvních pět měsíců letošního roku 501 studentů) o další informace o možnostech studia a práce v energetických oborech.