Z elektrárny

Hospodářský výbor poslanecké sněmovny zasedal v elektrárně

15. 03. 2012

Dějištěm výjezdního zasedání Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR byla na první pohled možná překvapivě dukovanská jaderná elektrárna.

Odborná veřejnost však něco podobného očekávala, neboť právě tato elektrárna je předmětem diplomatické roztržky mezi Českou republikou a některými  orgány Evropské unie.  Události v japonské Fukušimě znovu otevřely celosvětovou debatu o využití jaderné energie. Cílem poslanců HV Poslanecké sněmovny bylo přesvědčit se za pomoci odborníků (mezi jinými předsedkyně SÚJB Dany Drábové) přímo na místě o bezpečnosti elektrárny.

Jaderná elektrárna Dukovany byla dokončena roku 1987 a disponuje čtyřmi tlakovodními reaktory typu VVER (což je podstatně odlišné zařízení, než bylo instalováno ve Fukušimě ale i v Černobylu). Celkový výkon elektrárny je 1 960 MW a v loňském roce dodala do sítě celkem 14 369 GWh. Zvažuje se i výstavba pátého reaktoru, přičemž u těch stávajících by chtěl provozovatel ČEZ, a.s., získat do roku 2015 licenci k provozu na dalších 10 let.

Odborníci i přítomní poslanci se shodli, že důvod k okamžitému uzavření elektrárny není, a elektrárna prochází normálním procesem zlepšování, kterým reaguje na aktuální požadavky mezinárodní jaderné komunity.

Výstavba nového reaktoru v lokalitě Dukovany, který splňuje nejmodernější bezpečnostní standardy, je ve fázi posuzování studie proveditelnosti. Odstavení stávajících reaktorů zatím nepřipadá v úvahu.

„O jaderné energetice bezesporu musíme vést celospolečenskou debatu. Nevydal bych se však cestou ukvapených rozhodnutí jako některé evropské země. Můj názor je dlouhodobě neměnný – budoucností je vyvážený mix jaderné energie, fosilních paliv a obnovitelných zdrojů,“ uvedl Milan Urban, předseda hospodářského výboru PSP ČR.