Z elektrárny

Fotografická výstava ze života elektrárny

02. 05. 2012

Ve středu 2. května se ve vestibulu vrátnice elektrárny při příležitosti ukončení etapy projektu zvýšení výkonu uskutečnila vernisáž fotografií Františka Kostihy.

Autorem většiny fotografií je dlouholetý zaměstnanec elektrárny František Kostiha.

„To, co nás obklopuje, a věřme, že i dominuje našemu pracovnímu životu, je přece i krása a poetika staveb a strojů, elegance technických myšlenek, jejich spojení s lidmi, ba i s krajinou proměňující se v proudu času. Je věcí našich postojů, zda esence našeho pracovního života bude zapsána v jepičím trvání faktur a pracovních příkazů silněji než v lidských tvářích a gestech vyjadřujících úsilí, zaujetí, vnitřní rozpoložení,“ zamýšlí se František Kostiha.

Expozice je sestavena z tematických panelů a doplňkově, zejména pro připomenutí času, využívá fotografie Josefa Pavelky, Oldřicha Látala, archivu elektrárny a archivu brněnské České tiskové kanceláře. Výstava bude přístupná veřejnosti až do konce června.

„Zároveň si výstavou připomeneme další významný milník, a to dvacet let od vzniku akciové společnosti ČEZ, která byla Fondem národního majetku České republiky založena právě 6. května 1992,“ připomněl tiskový mluvčí elektrárny Petr Spilka.

Po ukončení odstávky 2. bloku JE Dukovany na konci května tohoto roku dosáhne Elektrárna Dukovany výkonu 4x500 MW.  Oslavy 4x500MW  budou probíhat především mezi zaměstnanci Jaderné elektrárny Dukovany.