31. 07. 2012

Energetická spolčnost TVO oznámila další zpoždění uvedení do provozu třetího bloku v elektrárně Olkiluoto TVO ve svém prohlášení uvádí, že dle vyjádření dodavatele stavby konsorcia Areva-Siemens, elektrárna nebude připravena do roku 2014 dodávat do sítě elektřinu, jak bylo původně plánováno.

Dále v prohlášení stojí, že Areva-Siemens staví elektrárnu za fixní cenu, tzv. „"odávka na klíč, a je zodpovědná za dodržení plánovaného harmonogramu. Naopak Areva-Siemens obviňuje TVO za neplnění podmínek kontraktu, což ve svém důsledku zpožďuje výstavbu. Nehledě na vzájemné spory, výstavba dále pomalu pokračuje. Původní plánovaný termín uvedení tohoto bloku typu EPR do provozu byl rok 2009, později byl změněn na rok 2012, následně pak na rok 2013 a dnes se zdá nereálný i rok 2014. Nezávisle na tom, v březnu 2012 společnost TVO zahájila proces nabídkového řízení pro výstavbu dalšího jaderného bloku s termínem uzavření podávání nabídek na počátku roku 2013.