Studenti

Deset školních týmů si změřilo myšlenkové síly v Mozkohračkiádě

20. 04. 2022

Ve středu 13. dubna se na ZŠ Ivančické v Moravském Krumlově uskutečnil první ročník logické soutěže s názvem Mozkohračkiáda.

Deset týmů z pěti škol poměřilo své myšlenkové síly při řešení deseti úkolů. Nejvíce si roztočili mozkové závity žáci z vémyslické školy a získali první místo. Na druhém se umístil tým z Miroslavi a třetí místo obsadili domácí, tedy žáci ze ZŠ Ivančické. Domů si odvezli odměny v podobě mozkohraček a také diplom.

Školní park se dopoledne proměnil v dějiště myšlenkového zápolení. Tříčlenné týmy měly za úkol absolvovat deset stanovišť, kde na ně čekaly nejrůznější úkoly s mozkohračkami. Logiku a prostorovou orientaci si otestovali při skládání obrázků zvířat ze sedmi geometrických tvarů. Pro splnění dalšího úkolu museli najít správnou cestu pro vlka a Červenou Karkulku. Body mohli získat při složení krychle, která obsahovala několik různorodých tvarů kostiček. Na stanovišti nazvaném Myší království řešili souboj myšek s kousky sýrů. Strategii myšlení a spolupráci v týmu si otestovali při nalodění zvířat na Noemovu archu.
Během dvou hodin si žáci protrénovali prostorovou orientaci, soustředění, paměť, logiku a také vzájemnou spolupráci při hledání řešení.
Soutěže se zúčastnily týmy z Miroslavi, Vémyslic a Moravského Krumlova. První ročník Mozkohračkiády se uskutečnil díky podpoře projektu MAP moravskokrumlovsko.