Energetika

Cesty OBK za vzděláváním

24. 06. 2024

Ve dnech 19. – 20. června se uskutečnila poznávací cesta Občanské bezpečnostní komise při JE Dukovany, tentokrát do výzkumného ústavu v Řeži u Prahy a na centrálu ČEPS.

Členové OBK EDU navštívili Centrum výzkumu Řež, kde se seznámili s provozem výzkumného reaktoru LVR 15. Reaktor slouží zejména jako mocný neutronový zdroj k ozařování materiálů pro neutronovou aktivační analýzu, dopování polovodičů, výrobě radiofarmak, svědečnému programu jaderných elektráren a v neposlední řadě k materiálovému výzkumu. Tento reaktor bazénového typu je v provozu od roku 1957, od té doby na něm proběhlo několik rekonstrukcí a modernizací.  Tepelný výkon reaktoru je 15 MWt, a jako takový neslouží k energetickým účelům, ale výhradně k výzkumným a lékařským účelům.

S provozem reaktoru LVR 15 jsou úzce svázány tzv. horké komory (velké boxy s ocelovým stíněním) k manipulaci s vysoce radioaktivními materiály.  Tyto komory umožňují bezpečně provádět materiálové testy a experimentovat s ozářeným palivem z jaderných energetických reaktorů. Vzorky v komorách jsou od obsluhy odděleny téměř metrovou betonovou stínící stěnou s průzory z olovnatého skla a pracovníci s nimi manipulují pomocí mechanických manipulátorů, které si mohli členové komise vyzkoušet a stát se tak na chvíli jadernými výzkumníky. Byly vybudovány v rámci rozvojového projektu SUSEN, zaměřeného na podporu udržitelné energetiky, který byl v prosinci 2011 schválen Evropskou komisí a přispěl k posílení výzkumné infrastruktury v rámci energetiky v České republice. Celý projekt byl financován ze strukturálních fondů Evropské unie v letech 2012–2015.

Další částí poznávací cesty byla návštěva dispečinku přenosové soustavy 200 a 400 kilovoltů (ČEPS).  Experti z ČEPS představili celý záběr činností spojených s řízením přenosu elektrické energie v České republice a zajištění stability přenosové soustavy v rámci evropských zemí, které spočívá v udržování stabilní hodnoty frekvence 50 HZ.  K tomu dispečeři využívají různé regulační nástroje a zařízení k regulaci vzniklé odchylky tak, aby dodávka elektrické energie byla spolehlivá a reagovala na aktuální změny v odběru elektrické energie. Z centrálního dispečinku ČEPS je tak možné v případně nedostatku nebo naopak přebytku elektrické energie regulovat a nasazovat různé zdroje energie v České republice jako je například PVE Dalešice nebo Dlouhé stráně. Debata se také stočila na obchodování s elektrickou energií, tvorbu ceny elektrické energie a zajišťování spolehlivosti elektrizační soustavy, diskutovalo se také o novém jaderném zdroji a elektroenergetice obecně.

Tyto poznávací cesty umožňují členům OBK snadněji poznávat složitou problematiku zejména jaderné energetiky, a to pod heslem „lépe jednou vidět než stokrát slyšet“.

 

Aleš John, předseda OBK při JE Dukovany