(Ne)známé | 09. 08. 2020

Janúšova usedlost v Žítkové - malá chaloupka, velký příběh. Píše ho Třebíčák Marek Matějek

Moravské Kopanice a především vesničku Žítková proslavil fenomén žítkovských bohyní. Tento kraj uchvátil i historika a teologa z Třebíče Marka Matějku. Před čtyřmi lety zde s rodinou koupil starou rozpadající se usedlost. Tradičními postupy ji opravuje. Věnuje ji veškerou energii, čas i peníze.
(Ne)známé | 02. 08. 2020

Putovní kamínky dělají radost i v Ivančicích

Malované kamínky, které rozdávají radost a také ji dál posílají. Najít je můžeme i v Ivančicích a okolí. Při procházkách je rozmisťují a také hledají děti z dětské skupiny Střediska volného času Horizont. Ale nejen ony. Fenomén putovních kamínků uchvátil celou republiku.
(Ne)známé | 26. 07. 2020

Jaderná akademie se učitelům líbila. Těší se na pokračování

Jednou z účastnic Jaderné akademie je učitelka Jindřiška Špačková, která učí na Základní škole na Václavském náměstí v Třebíči fyziku a matematiku. Od mala ji bavila astronomie a také fyzika. Navštěvovala třebíčskou hvězdárnu a měla tam kamarády. Také proto si vybrala Přírodovědeckou fakultu v Brně.
(Ne)známé | 13. 07. 2020

O prázdninách bezpečně. V Hodoníně zbudovali další Oranžový přechod pro bezpečnost dětí i dospělých

Prázdniny jsou v plném proudu a rušné komunikace tak mohou být častěji místem nepříjemných nehod. Hodonínští zastupitelé tomu úspěšně čelí také tím, že plánovaně řeší prevenci budováním bezpečných přechodů pro děti i dospělé. Na ulici Měšťanská vznikl nový přechod s finanční podporou Nadace ČEZ.
(Ne)známé | 07. 07. 2020

Zemědělci učí zemědělce přímo na polích

Na polích, které v zemědělském družstvě POOSLAVÍ Nová Ves u Oslavan obhospodařují, zkoušejí nové postupy, jak půdu ochránit před erozí.
(Ne)známé | 05. 07. 2020

Domovinka Třebíč obnovila provoz

Denní stacionář pro seniory a osoby se zdravotním postižením – obnovila svou činnost v pondělí 22. 6. po třech měsících přerušení provozu, které nařídila vláda kvůli koronavirové infekci.
(Ne)známé | 18. 06. 2020

Moravský Krumlov buduje osm nových bytů pro sociální bydlení

Do konce letošního roku vyrostou v Moravském Krumlově byty určené k sociálnímu bydlení. Vzniknou v bývalé sýpce v centru města. Osm bytů bude primárně určeno pro maminky s dětmi, které odcházejí z azylového domu, kde mohou bydlet maximálně rok. V současné době probíhají intenzivní stavební práce.
(Ne)známé | 18. 06. 2020

Linka důvěry a její vytíženost v koronavirové pandemii

Jednou ze služeb veřejnosti, kterou STŘED z.ú. v Třebíči poskytuje, je linka důvěry STŘED (LDS). Jedná se o terénní službu, která formou telefonické, chatové nebo e-mailové krizové intervence poskytuje na přechodnou dobu profesionální pomoc lidem, kteří se octnou v obtížné životní situaci.
(Ne)známé | 18. 06. 2020

V Třebíči jsou nové hmyzí hotely

V loňském roce začalo město Třebíč zavádět do praxe systém optimalizace sečení trávníků. To znamená, že na vybraných plochách s vyšší druhovou pestrostí neprobíhá sečení jednorázově, ale mozaikově, s postupným střídáním sečených ploch v závislosti na vývoji vegetace.
(Ne)známé | 18. 06. 2020

Časová schránka z restaurované sochy skrývala překvapení

Barokní socha sv. Šebestiána, která má už více než dvacet let svoje místo u kostela sv. Martina v Třebíči, prochází rekonzervací. Koncem dubna letošního roku byla socha včetně soklu odborně rozebrána a převezena do ateliéru MgA. Jana Vodáčka v Kamenném Malíkově. Na své místo se socha vrátí v září letošního roku. Během odborného sejmutí sochy byla v soklu nalezena kovová časová schránka.
(Ne)známé | 18. 06. 2020

Nová turistická hra pro děti

Na Den dětí odstartovala právě pro ně nová turistická hra Vysočinou za skleněnkou. Čeká je spousta zážitků, které jsou tematicky propojeny sklářským řemeslem.
(Ne)známé | 08. 06. 2020

Patronka třebíčského hospice sv. Zdislava slaví 800 let od narození a 25 let

30. května uplyne 800 let od narození a 25 let od svatořečení sv. Zdislavy, která pocházela z Křižanova. Její otec změnil tvář Vysočiny a ona proslula svou obětavou péčí o nemocné a potřebné navzdory svému vysokému postavení.
(Ne)známé | 13. 04. 2020

Tři otázky pro ředitelku nemocnice Evu Tomášovou

(Ne)známé | 13. 04. 2020

Vinohradská nemocnice bude moci testovat více lidí na COVID-19 díky příspěvku Nadace ČEZ

Díky novému vybavení bude moci významně navýšit počet osob testovaných touto spolehlivou metodou. Přístroj zakoupí díky příspěvku Nadace ČEZ ve výši přes 560 000 korun.
(Ne)známé | 06. 04. 2020

Karolína Osičková: Jaderná inženýrka, která zpívá v orchestru s červenými ponožkami

Karolína Osičková vystudovala ČVUT v Praze - fakultu jadernou a fyzikální inženýrskou a strojní fakultu. Hned po posledních prázdninách nastoupila na Jadernou elektrárnu Dukovany. Bydlí v Moravském Krumlově. „Baví mě spousta věcí, ale rozhodně nejzajímavější je orchestr, kde zpívám. Zpěvu se věnuji asi deset let a zhruba stejnou dobu funguju s pohořelickým big bandem Red Socks Orchestra,“ říká.
(Ne)známé | 03. 04. 2020

S batohem na zádech vyjíždí zdravotní sestry Domácí hospicové péče za nemocnými i nyní

Jsou v první linii, stejně jako lékaři, zdravotní sestry a další pracovníci zdravotnických zařízení. Zdravotní sestry, včetně dalších odborníků Domácí hospicové péče při Oblastní charitě Havlíčkův Brod, pečují i v těchto nelehkých časech o klienty na sklonku života a umožňují jim důstojně umírat v domácím prostředí v kruhu rodiny. Denně vyjíždí do terénu, pomáhají nemocným a jejich blízkým. Jejich práce je náročná, potýkají se s nedostatkem personálu, přesto ji v brodské Charitě dělají srdcem.
(Ne)známé | 29. 03. 2020

Partnerská prověrka v Persii

Na blízkém a středním východě je setrvale neklidno. Jak víme z médií, snad většina zemí těchto dvou oblastí v posledních desetiletích zakusila ničivé nepokoje a války s celkově milionovými obětmi na životech. Islámský stát se nevzdává...
(Ne)známé | 09. 03. 2020

Arnošt Zeibert: Potápěl jsem se v jaderné elektrárně a mapoval jsem stav mohelenské hráze

Arnošt Zeibert je vedoucí pracovní potápěčské skupiny při potápěčském klubu Argus Poseidón, který má své zázemí v klubovně u náhonu řeky Jihlavy v Třebíči - Poušově. Právě tam jsme se sešli a povídali si o tom, co musí člověk umět, než se potopí s přístrojem pod vodu a také o tom, jak potápěči pomáhají s opravami čerpadel a potrubí v Jaderné elektrárně Dukovany.
(Ne)známé | 09. 03. 2020

Biatlonový víkend na Vysočině a jeho výsledky

Vysočina Aréna v Novém Městě na Moravě hostila první březnový víkend Světový pohár v biatlonu.