TORNÁDO 2017 – největší havarijní cvičení letošního roku proběhlo v Dukovanech

V úterý 6. června od ranních hodin zasahovali v Jaderné elektrárně Dukovany v rámci mimořádného praktického součinnostního cvičení desítky hasičů z Hasičského záchranného sboru České republiky (jednotky HZS Kraje Vysočina, HZS Jihomoravského kraje a Záchranného útvaru HZS ČR) v úzké součinnosti s HZS Jaderné elektrárny Dukovany. Tématem cvičení bylo odstranění následků tornáda, které způsobilo rozsáhlé škody na objektech, zřícení budov včetně uvěznění osob zřícenými troskami objektu. Cvičně byly vyprošťovány osoby ze sutin zřícených budov nebo evakuovány pomocí vrtulníků a lanových přemostění ze střech postižených objektů. V rámci ukázek mohli zaměstnanci elektrárny shlédnout praktické nácviky vyhledávání zavalených osob pomocí speciálně cvičených psů a vyprošťování těchto osob ze sutin pomocí speciálního sacího bagru. Ze zasažených objektů první provozní budovy byly evakuovány osoby, a to hned třemi způsoby. Prvním způsobem byla evakuace pomocí rukávu, díky kterému je možné z výšky až 40 m během jedné hodiny zachránit až 60 osob. Speciální lezecká skupina připravila lanové přemostění ze střechy osmipatrové první provozní budovy, pomocí které cvičně převezli několik osob. Třetí prezentovanou variantou byla evakuace pomocí přivolaného policejního vrtulníku. Druhá část cvičení spočívala v prezentaci speciální hasičské techniky, která byla rozmístěna v přilehlém areálu v Heřmanicích a díky tomu si tuto techniku mohli vedle zaměstnanců prohlédnout také zájemci z řad široké veřejnosti. Celkem bylo do cvičení zapojeno 150 osob, společně předvedli na tři desítky hasičské techniky a speciálního vybavení.

Sledujte dále