V Dukovanech opravují 125 metrů vysokou chladicí věž

V Dukovanech opravují 125 metrů vysokou chladicí věž

V Jaderné elektrárně Dukovany se opravuje 125 metrů vysoká chladicí věž číslo 7. Rekonstrukcí právě prochází vnější i vnitřní plášť včetně koruny věže. Většina mechanicky náročných činností se provádí z montážní lávky ve výškách od 20 až do 125 metrů a proto lze opravy provádět pouze za příznivého počasí.

Celková plocha vnějšího pláště je přes 46 tis. m2, což je cca plocha 12 fotbalových hřišť. Vnitřní plocha věže je jen o necelých 8 tis. m2, menší. Náklady na opravu věže jsou vyčísleny na několik desítek milionů korun.

Nejprve se musí nesoudržný beton mechanicky odstranit a celý povrch věže očistit vodním otryskáváním, včetně oprav ocelové armatury pláště chladicí věže. Poté se nanáší nová vrstva speciální torkretové směsi, která se pomocí vysokotlakého čerpadla tlačí až do koruny hráze. Věž se celoplošně opatří nátěrem z vnější i vnitřní strany obvodového pláště a na závěr pracovníci dodavatelské firmy ve vrcholové části věže natřou červenobílé pruhy jako označení vyžadované pro denní letecký provoz.

Na chladicí věži č. 7 se lidé z firmy specializované na výškové práce pohybují od března. Prací ovlivňují povětrnostní podmínky a proto, když počasí dovolí, pracuje se na věži nepřetržitě, tedy i v noci. Práce by měly skončit do konce roku. Pracovníci všechny práce provádí pomocí zavěšené speciální lávky. „Lávka má délku 9 m, nosnost 600 kg, pohybuje se pomocí dvou motorů, má dvě nosná lana a dvě jisticí lana. Motory se po každých 14 dnech musíme vyčistit, aby byl provoz stoprocentně spolehlivý a bezpečný. Pro přitažení lávky ke stěně chladicí věže v jejím nejužším místě používáme tzv. přítahová lana,“ sdělil Martin Černy, pracovní firmy Betvar, odpovědný za provoz lávek.

Jízda až do koruny hráze trvá kolem 20 minut. Vítr nesmí přesáhnout hodnotu 8 m/s. „V celém průběhu oprav provádíme ve spolupráci se znaleckou firmou Stavexis z Brna řadu testů a zkoušek. Jedná se například o přídržnost podkladu před aplikací nového přídavného materiálu včetně zkoušek technických vlastností používaných materiálů, kontrola nátěrů ocelové armatury a mnohé další,“ řekl Miloš Dvořák, systémový inženýr z Jaderné elektrárny Dukovany.

Aktuálně dělníci opravují povrch vnějšího pláště věže číslo 7, která byla opravována naposledy v letech 1995. Součástí rekonstrukce jsou opravy ocelových konstrukcí, vnitřních pochozích lávek, zábradlí, potrubí, žebříků i bazén pod věží. V průběhu plánovaných odstávek 3. a 4. Bloku projde opravou i vnitřní plášť věže., které elektrárnu čekají v následujících měsících, kdy opravovanou věží přestane procházet pára.

Chladicí věže slouží elektrárně od zahájení provozu v roce 1985 k odvedení zbytkového tepla, které nelze dále využít. U paty měří v průměru 90 metrů, v nejužší části 56 metrů a v horní části 60 metrů. Celkem se v elektrárně používá k chlazení 8 těchto vysokých věží, které byly v uplynulém roce doplněny o dvoje nové seizmicky odolné ventilátorové věže.

Zveřejněno:30. 05. 2017

Galerie ke článku
Čtěte dále