Táborové cestování po světě v okolí Jaderné elektrárny Dukovany

Táborové cestování po světě v okolí Jaderné elektrárny Dukovany

Letos se poprvé uskutečnil příměstský tábor také v Jaderné elektrárně Dukovany.

25 dětí dukovanských zaměstnanců ve věku 6-12 let poznalo samotnou elektrárnu i její okolí. V době letních odstávek musí být technici a odborníci v elektrárně a řešit řadu plánovaných činností. Příměstský tábor tak pomáhá zajistit  program a bezpečí pro jejich děti s „jadernou“ pečlivostí, aby se mohli plně věnovat své práci.

Letní příměstský tábor se v Jaderné elektrárně Dukovany pořádá v letošním roce poprvé, a to ve dvou termínech. Tématem prvního ročníku bylo cestování. Díky vstřícnosti obce Dukovany našli mladí táborníci zázemí v místní základní škole, která v rámci dobré a dlouhodobé spolupráce poskytla táboru pomoc.

První týden tábora už má skupinka 25 dětí za sebou. „Nejvíc se mi líbil výlet do Dalešic a ukázka zbraní policie z elektrárny,“ říká s nadšením osmiletý Vašík s batůžkem na zádech. Děti strávily jeden den v elektrárně, prohlédly si techniku dukovanských hasičů i vybavení speciální zásahové jednotky policie. V polovině týdne se  děti vypravily na výlet k Dalešické přehradě, kde si připravily samy oběd v podobě opečených špekáčků a svezly se na lodi Horácko.

 „Tábor se vydařil. Děti energetiků jsou stejné jako ostatní děti, jen mají možná více energie,“ říká s úsměvem vedoucí tábora Marie Paločková ze studentského klubu Katolického gymnázia Halahoj Třebíč, který tábor zajišťoval.

 „Jsme rádi, že se děti podívají na místo práce svých rodičů, kteří  tak mají možnost nerušeně pracovat i v letním období, v čase, kdy probíhají v elektrárně plánované odstávky dvou bloků současně, které jsou personálně náročné,“ říká ředitel JE Dukovany Miloš Štěpanovský.

Další týden „jaderného“ příměstského tábora se uskuteční opět pod taktovkou elektrárny a klubu Halahoj Třebíč druhý týden v srpnu 7.-11.8. ve stejném počtu 25 dětí a věkovém rozmezí 6 – 12 let.

Zveřejněno:31. 07. 2017

Galerie ke článku
Čtěte dále