Školy v Ostrovačicích vítají nové sportovní zázemí

Školy v Ostrovačicích vítají nové sportovní zázemí

Hodiny tělocviku i sportovní kroužky si děti ze základní a mateřské školy v Ostrovačicích u Brna užijí na novém sportovišti, na jehož výstavbu přispěla Nadace ČEZ.

Víceúčelové hřiště s lajnováním a umělým povrchem pro různé sporty dosud v městysu Ostrovačice chybělo. V rámci otevření sportoviště proto zástupci obce i škol, které ho budou nejvíce využívat, uspořádali v sobotu 8. září malou oslavu. Za Nadaci ČEZ, která na výstavbu a vybavení hřiště přispěla částkou 800 tisíc korun a pokryla tak téměř z poloviny veškeré náklady, se slavnosti zúčastnil člen správní rady nadace Jan Husák.

Městys Ostrovačice si velmi cení přístupu Nadace ČEZ a získání příspěvku na výstavbu a vybavení víceúčelového hřiště v areálu Základní školy a Mateřské školy Ostrovačice. Bez tohoto příspěvku bychom stavbu, s ohledem na jiné aktuálně probíhající velké stavby v naší obci, nebyli schopni realizovat,“ uvedl starosta Tomáš Hájek.

Hřiště budou prioritně užívat žáci základní školy (aktuálně 224 žáků), ale i děti z mateřské školy (55 dětí). „Zdejší základní škole dlouhodobě chybělo adekvátní kvalitní sportovní zázemí pro výuku tělesné výchovy, ale i pro sportovní kroužky, které v rámci školního klubu při škole působí a v soutěžích naši žáci dosahují velmi dobrých výsledků. Škola dosud nedisponovala ani tělocvičnou – žáci přechází cvičit do cca 600 metrů vzdálené sokolovny,“ dodal Tomáš Hájek.

V odpoledních hodinách bude hřiště využívat i školní družina. Výhledově bude užívání hřiště rovněž umožněno veřejnosti a zejména místní mládeži pro tréninky sportovních kroužků, zejména florbalu a basketbalu.

„Podpora sportu a zdravého životního stylu u dětí se v dnešní době stává prioritou. Každá škola by proto ideálně měla disponovat kvalitním sportovním zázemím a umožnit dětem odreagování formou pohybu nejen v rámci hodin tělocviku, ale i ve volném časem,“ sdělila ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková.

 

 

Zveřejněno:11. 09. 2017

Galerie ke článku
Čtěte dále