Setkání bývalých zaměstnanců Jaderné elektrárny Dukovany

Setkání bývalých zaměstnanců Jaderné elektrárny Dukovany

Ve čtvrtek 20. dubna se uskutečnilo v areálu Střední průmyslové školy v Třebíči tradiční setkání bývalých zaměstnanců Jaderné elektrárny Dukovany pod hlavičkou Klubu důchodců EDU.

Velký sál byl zaplněn do posledního místečka – setkali se pracovníci elektrárny, kteří jsou na zaslouženém odpočinku již řadu let, i ti, kteří pracoviště v Dukovanech opustili teprve nedávno. A všichni si měli co povídat, vzpomínat na společně strávená léta na elektrárně, pochlubit se fotografiemi vnoučat, „postěžovat“ si na rychle ubíhající čas.

Setkání moderoval Petr Spilka, bývalý mluvčí elektrárny a vedoucí oddělení komunikace, nyní již také důchodce.

Zástupce ředitele František Prokop seznámil přítomné se současným stavem elektrárny, s výsledky mise WANO a procesem LTO (Long term operation - Dlouhodobý provoz). První dukovanský blok má již od loňska povolení k dalšímu provozu na dobu neurčitou, druhý blok je připraven k udělení tohoto povolení v červenci letošního roku a finišují přípravy žádosti o povolení pro 3. a 4. blok ke konci letošního roku.

Velkou pozornost vzbudila prezentace Martina Uhlíře, generálního ředitele společnosti Dukovany II, který představil postup prací na přípravě výstavby nového jaderného zdroje v Dukovanech.

Většina účastníků přijala pozvání ředitele školy Zdeňka Borůvky k prohlídce areálu školy. Škola má kromě kvalitního učitelského sboru velmi dobrou vybavenost, která umožňuje výuku s využitím moderních technických prostředků. V letošním roce má škola 1170 žáků ve 49 třídách. Již řadu let má škola speciální obor ENERGETIKA, který připravuje novou generaci pracovníků zejména pro Jadernou elektrárnu Dukovany Žáci tohoto oboru mají perspektivu dobrého  zaměstnání u společnosti ČEZ. Mnozí účastníci setkání s trochou „závisti“ porovnávali, jaké podmínky měli při učení a studiu oni a jaké podmínky se nabízejí mladým lidem dnes.

Setkání bývalých zaměstnanců zpestřilo hudební vystoupení žáků školy. Bohaté občerstvení připravila školní kuchyně a role hostesek se ujaly studentky školy.

Tak opět na shledanou za dva roky!

 

Text a foto Jan Sucharda

 

Fotografie je možné stáhnout zde.

 

Zveřejněno:04. 05. 2017

Galerie ke článku
Čtěte dále