Moravský Krumlov: Zeleň dělá naše město krásnější a zdravější

Moravský Krumlov: Zeleň dělá naše město krásnější a zdravější

Zeleň je jednou z nezastupitelných složek životního prostředí a tvoří nepostradatelnou součást občanské vybavenosti.

V Moravském Krumlově to moc dobře vědí. Zeleň tam řeší systematicky a do rozhodování také zapojují veřejnost. Od loňského roku položili základ nové tradice - při každém vítání občánků zasadí v Moravském Krumlově strom.

Zeleň přispívá tvorbě kyslíku, snižuje hluk a prašnost. Beze sporu také pozitivně působí na lidskou psychiku a dělá obce a města krásnější. V M. Krumlově najdeme tři velké oblasti zeleně. Je to Masarykovo náměstí, zámecký park a sídliště. V zámeckém parkou rostou stoleté duby, najdeme tam lípy, javory, jasany, ale také jehličnany. „Novodobým prvkem v parku je discgolfové hřiště, které se řadí mezi nejkrásnější v České republice. Rozmístění jednotlivých jamek je zvoleno tak, aby hráč prošel celým parkem. Osobně chodím do parku čerpat energii,“ říká starosta města Tomáš Třetina. Moravskokrumlovští dřeviny v parku přesazují, stromům pomáhají ozdravnými řezy a postupně také dřeviny omlazují. „Z veřejných diskuzí s občany vyšly dvě zásadní výzvy, a to řešení dopravy a také zeleně.  Máme zpracovanou studii na revitalizaci sídliště, které bylo postaveno v 70. letech a opravdu je zde potřeba systematicky zeleň řešit. A to nás nyní čeká,“ přibližuje starosta Třetina. Třetí oblastí zeleně je Masarykovo náměstí. I zde plánují novou podobu. „Chceme zelené náměstí, takže nás čeká jeho revitalizace. Bude tam více odpočinkových zón, pěší zóna, nové trávníky a také dosázené dřeviny,“ nastínil vizi Třetina.

Součástí veřejných zelených prostor jsou také hřiště. Před sedmi lety vzniklo u sportovního areálu Oranžové hřiště. Nadace ČEZ přispěla na vybavení dětského hřiště a podílí se také na financování zmiňované zeleně. V letošním roce podpoří také výstavbu dalšího hřiště v Krumlově a zeleného prostoru kolem v rámci nadačního grantového programu Stromy.

 

Při každém vítání občánků zasadí v Krumlově strom

Od loňského roku má Moravský Krumlov novou tradici – při příležitosti vítání občánků se za každý nový dětský přírůstek vysadí strom. V Krumlově se koná toto tradiční vítání občánků dvakrát ročně – na jaře a na podzim. Sázení prvního stromu společně s rodiči a sourozenci nových občánků se konalo poprvé vloni v květnu. Letos se společné vysazování stromů plánuje na duben. „Až děti vyrostou, budou moci chodit ke „svému“ stromu v jejich rodném městě. Z mého pohledu to má hlubokou symboliku,“ říká starosta Tomáš Třetina a doplňuje, že společně vysadili Lípu velkolistou nedaleko sídliště.  Touto nově založenou tradicí chce město přispět k upevnění vztahu mladých rodin k městu, kde žijí, k symbolickému zapuštění kořenů a v neposlední řadě k vyjádření kladného vztahu k životnímu prostředí. „Péči o údržbu stromu budou zajišťovat Služby města, počítá se s osazením informační tabulky,“ doplnil Třetina.

Zveřejněno:13. 03. 2017

Čtěte dále