Dvacet pět expertů mezinárodní mise WANO dokončilo prověrku Jaderné elektrárny Dukovany

Dvacet pět expertů mezinárodní mise WANO dokončilo prověrku Jaderné elektrárny Dukovany

Dne 7. 4. 2017 skončila v pořadí již čtvrtá prověrka Jaderné elektrárny Dukovany, kterou zde od 23. 3. prováděli experti WANO, celosvětového sdružení provozovatelů jaderných elektráren.

Kontrolou prošly všechny oblasti podle nových výkonnostních ukazatelů a kritérií. Výsledky mise jsou pro elektrárnu významné také s ohledem na probíhající přípravy bloků č. 2, 3 a 4 na další dlouhodobý provoz. Tým odborníků vyhodnotil všechny zjištěné poznatky a stanovil devět oblastí ke zlepšení, což je o polovinu méně než při předchozí misi. Tým také definoval dvě dobré praxe, přenositelné z Dukovan do ostatních elektráren.

Mezinárodní tým odborníků během dvou týdnů provedl kontrolu toho, jak bezpečně provozujeme naši elektrárnu, jak pracovníci dodržují pravidla, zaměřil se i na kontrolu stavu zařízení, značení i pořádek ve všech prostorech. Včera byly vedení dukovanské elektrárny prezentovány výsledky kontrol po jednotlivých oblastech. Mezi nimi bylo také zhodnocení toho, jak se energetici vypořádali s doporučeními vycházejícími z analýz událostí ve světě.

Tým expertů vedl pan Gabor Vamos z maďarské Pakše. Celkový počet 25 expertů se skládal ze zástupců zemí organizovaných v Moskevském centru WANO a navíc byl doplněn o experty z dalších center WANO, a to z USA, Francie a také z Pakistánu. Výsledky kontrol jsou ve srovnání s výsledky předchozí mise výrazně lepší. Celkově bylo stanoveno 9 oblastí pro zlepšení oproti 19 z mise WANO v roce 2012. Velkou část tvoří oblasti, na kterých elektrárna již pracuje, jako například, dohled nad prací dodavatelů, kvalita lidského výkonu a předcházení lidským chybám, kontrolní činnosti nebo program pro zamezení vniknutí cizích předmětů při otevřené technologii. Zjištění týmu zahrnují také oblasti dobrých praxí přenositelných z Dukovan do jiných elektráren.  Takto ocenil v oblasti chemie metodu pro kontrolu turbínového oleje a v oblasti požární ochrany systém zásahových karet při signalizaci požáru.

Všechny zahraniční mise odborníků jsou významnou zpětnou vazbou, kterou elektrárna dostává. „Na výsledky budeme nyní reagovat přípravou opatření, která povedou k realizaci většiny navržených doporučení, abychom i v budoucnu splňovali všechny požadavky na spolehlivý a bezpečný provoz elektrárny, “ sdělil Miloš Štěpanovský, ředitel Jaderné elektrárny Dukovany.  Za dva roky přijede část expertů WANO zkontrolovat, jak se dukovanští s návrhy vypořádali.

Zveřejněno:09. 04. 2017

Galerie ke článku
Čtěte dále