1. V elektrárně se konal Den defektoskopie
  26. 05. 2016

  V elektrárně se konal Den defektoskopie

  Odborné stáže Den defektoskopie, TK  a diagnostiky  EDU se 25.5.2016 zúčastnili studenti třech vysokých škol - VUT Brno, VŠB Ostrava, a MU Brno.


 2. Ondřej Mucha: Na varhany hraji s láskou a pokorou
  18. 05. 2016

  Ondřej Mucha: Na varhany hraji s láskou a pokorou

  Bydlí v rodném městě Prostějově, učí hru na varhany na Biskupském gymnáziu B. Albína v Hradci Králové, varhany a církevní hudbu na Cyrilometodějském gymnáziu v Prostějově. Varhany a klavír na ZUŠ Plumlov.


 3. Den bezpečnosti v JE Dukovany
  17. 05. 2016

  Den bezpečnosti v JE Dukovany

  Ve dnech 11. a 12. 5. 2016 se konal Den bezpečnosti útvaru fyzické ochrany JE Dukovany, kterého se zúčastnili i členové Občanské bezpečnostní komise.